200طرح پژوهشی علوم و فناوری شناختی حمایت شد

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی تاکنون با انتشار 8 فراخوان حدود 200 طرح پژوهشی و مطالعاتی این حوزه را در کشورحمایت کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، نهمین فراخوان طرح های پژوهشی توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی سال جاری منتشر شد. پس از آن بیش از 70 طرح در حوزه های روانشناسی شناختی، مدل سازی شناختی، بازتوانی شناختی، علوم اعصاب شناختی، فن آوری شناختی، آموزش و پرورش شناختی، فلسفه، زبانشناسی شناختی، روانسنجی و  نگاشت مغز به ستاد ارسال شد. محققان، اساتید و متخصصان برای بررسی و بهره مندی این چتر حمایتی از سراسر کشور در این فراخوان شرکت کردند.

گسترش چتر حمایتی بر سر محققان حوزه علوم شناختی

اما نشست هم اندیشی، بررسی و داوری طرح های پژوهشی درحوزه های علوم شناختی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد تا شاهد توسعه و گسترش دانش علوم شناختی و بهره مندی محققان و دانش پژوهان از چتر حمایتی ستاد باشیم.

در این نشست سید کمال خرازی مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در امور توسعه علوم شناختی، مجید نیلی احمد آبادی دبیر ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی، جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد این ستاد و 70 نفر از محققان، اساتید و پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز علمی کشور شرکت داشتند.

بررسی بیش از 70 طرح پژوهشی حوزه شناختی

با حضور این افراد بیش از 70 طرح پژوهشی در حوزه های مرتبط با دانش علوم شناختی مربوط به نهمین فراخوان این طرح ها مورد بررسی و داوری قرار گرفت.

حسین عزیزی کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم شناختی در این نشست اظهار کرد: نتایج  بررسی این تعداد از طرح های پژوهشی در حوزه های علوم شناختی، در آینده نزدیک در کارگروه تخصصی بخش پژوهش این ستاد مشخص و اطلاع رسانی می شود.

وی ادامه داد: تاکنون هشت مرحله فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی از سوی ستاد توسعه علوم شناختی منتشر شده است که بر اساس آم حدود 200 طرح پژوهشی و مطالعاتی در حوزه علوم و فناوری های شناختی در مراکز علمی کشور تحت پوشش حمایت های ستاد قرار گرفت.

ترویج دانش علوم شناختی در سطح کشور

کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم شناختی همچنین بیان کرد: از میان طرح های تحقیقاتی در حوزه های علوم شناختی تحت حمایت این ستاد، شماری از طرح تکمیل و به نتیجه رسیده است. بطوری که هفته گذشته نتایج کاربردی چهار طرح در حوزه نورواپتیک و تصویربرداری از مغز در پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

به گفته عزیزی، ستاد علوم شناختی در راستای سیاست های این ستاد می کوشد با حمایت از طرح های پژوهشی زمینه ترویج دانش علوم شناختی در سطح کشور هرچه بیشتر فراهم و انگیزه فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه های علوم و فن آوری های شناختی‌ گسترش یابد. یکی از اهداف اصلی ستاد از حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه علوم شناختی، دستیابی به فن آوری و خدمات شناختی برای مردم در کشور است.

تاریخ انتشار : 1397/10/30
کد : 77432
تعداد بازدید: 1303