استاندار فارس مطرح کرد:
لزوم هدایت مستعدان برتر بومی به مسیر کارآفرینی

تبادار با اشاره به نقش بی‌بدیل اندیشۀ نخبگانی در توسعۀ بومی، گفت: اجتماع نخبگانی باید در عرصه‌های مختلف اشتغال‌زایی فعال شوند تا علاوه بر وصول  ارزش‌افزوده مطلوب، استعدادهای استان به مسیر مناسب هدایت شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ اسماعیل تبادار؛ استاندار فارس در جلسۀ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور رئیس بنیاد نخبگان فارس در شیراز برگزار شد، گفت: نظام‌ برنامه‌ریزی استان برای رسیدن به نقطۀ مطلوب و اهداف تعیین‌شده نیازمند بکارگیری از حداکثری نیروی انسانی بومی است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل ایده و اندیشۀ نخبگانی در توسعۀ منطقه‌ای، گسترش فرهنگ کارآفرینی را یکی از ملزومات امروز استان و کشور برشمرد و افزود: ظرفیت‌ها و داشته‌های بومی اعم از امکانات سخت‌افزاری و موهبت‌های ذاتی به‌خصوص نیروی‌انسانی متخصص و متعهد و به ویژه اجتماع نخبگانی باید در عرصه‌های مختلف اشتغال‌زایی فعال شوند تا علاوه بر وصول  ارزش‌افزوده مطلوب، استعدادهای استان به مسیر مناسب هدایت شوند.

استاندار فارس تصریح کرد: نظام برنامه‌ریزی و نظام اقتصادی استان نیز باید به سمت استفاده بهینه از داشته‌های بومی و فعال‌کردن آنها هدایت شوند.

تبادار با اشاره به لزوم پرهیز از موازی‌کاری، بر ضرورت هم‌افزایی بین‌دستگاهی تأکید کرد و اظهار داشت: موضوعات مختلف استان باید هر یک به صورت تخصصی توسط دستگاه مربوطه مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند و سپس برای تعیین تکلیف نهایی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارجاع داده شود.

 

تاریخ انتشار : 1396/10/26
کد : 75426
تعداد بازدید: 847