عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان:
گسترش فرهنگ ایجاد هسته‌های پژوهشی ضرورت دارد

حسین عظیمی؛ عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه زنجان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم گسترش فرهنگ ایجاد هسته‌های پژوهشی، گفت: وجود این هسته‌ها می‌توان خروجی تحقیقات پژوهشی را بهینه کند.

حسین عظیمی؛ عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه زنجان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم گسترش فرهنگ ایجاد هسته‌های پژوهشی، گفت: وجود این هسته‌ها می‌توان خروجی تحقیقات پژوهشی را بهینه کند.

وی افزود: اعضای هسته‌های پژوهشی باید مناسب با نوع پروژه انتخاب شوند و از نگاه تک‌بُعدی پرهیز شود. به‌عبارت دیگر، بنا بر رسالت و هدف پروژه، افرادی انتخاب شوند که از تخصص‌های متنوع و متناسب با نوع پروژه برخوردار باشند؛ البته این تنوع نباید منجر به اختلاف شود بلکه باید زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر شود.

عظیمی ادامه داد: در فرآیند انجام یک پروژه خاصه در سطح ملی، به حضور تحلیلگر، تدوینگر و مشاوران در بخش‌های متعدد نیاز و از سوی دیگر، در بُعد نرم‌افزاری نیز حضور متخصصان کاربلد ضروری است؛ بنابراین نمی‌توان یک پروژه بزرگ را تنها با یک تخصص به نقطۀمطلوب رساند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان اظهار داشت: در شیوه‌های میدانی و پیمایشی و در طرح‌های بین‌رشته‌ای، تنوع تخصص‌ها امری ضروری است. با این حال، باید متوجه بود که این تنوع سبب اختلال در مسیر کلی نشود. در برخی موارد، به‌دلیل فقدان فرهنگ کارِگروهی، تنوع تخصص‌ها نه‌تنها یک مزیت نیست بلکه آسیب‌رسان است.

وی بر لزوم شفافیت در واگذاری وظایف اعضا تاکید و تصریح کرد: زمان‌بندی منطقی و مشخص یکی از شاخصه‌های اصلی یک هستۀ پژوهشی خوب است. مدیر هسته باید دقیقاً بداند در هر بخش به چه تخصصی نیاز است و از هر یک از اعضا چه انتظاری دارد و روند را به‌گونه‌ای تقسیم کند که اختلال وظایف و یا موازی‌کاری به حداقل برسد. به‌عبارت دیگر، خودِ مدیریت هسته‌های پژوهشی نیز یک تخصص است که علاوه بر علم به مناعت‌طبع و تجربه هم نیاز دارد.

متخصص‌ مدیریت رفتار سازمانی تأکید کرد: مدیر یک گروه باید شخصیت‌فردی اثرگذار داشته باشد و بتواند با کمک نهادهای علمی و دانشگاه‌ها و همچنین بهره‌گیری از نظرات کارشناسان‌فن، اولویت‌های اصلی صنعت، کشاورزی، بازرگانی و بخش‌های خدماتی را شناسایی، احصا و دسته‌بندی کند.  تنها در صورت مدیریت صحیح، نتایج فعالیت هسته‌های پژوهشی هم در مجامع علمی پذیرفته می‌شود و هم رویکرد مناسب اقتصادی خواهد داشت.

عظیمی اولویت‌بندی موضوعات پژوهشی براساس مزیت‌های بومی و آمایش سرزمین را امری لازم برای بکارگیری بهینۀ پتانسیل‌های منطقه‌ای توصیف کرد و گفت: پروژه‌های تعریف‌شده باید از اولویت‌های آمایش سرزمین، یا اولویت دستگاه‌های‌اجرایی و یا براساس مزیت‌های فعال استان باشند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان در پایان ضمن اشاره به اهمیت خردجمعی در انجام پروژه‌های بزرگ، گفت: تعامل و همکاری دستگاه‌های درون‌استانی با اجتماع محققان و نخبگان و تزریق ظرفیت‌ها و داشته‌های آنان می‌توانند بسیاری از مشکلات هسته‌ها را خاصه در مسائل اداری و همچنین ابزار سخت‌افزاری رفع کند.

 

تاریخ انتشار : 1396/04/21
کد : 74334
تعداد بازدید: 949