رئیس بنیاد نخبگان خراسان‌شمالی:
آموزش و پژوهش باید دوشادوش هم حرکت کنند

مقدسی تزریق تفکر مدیریتی جدید به دانشگاه‌ها را ضروری دانست و گفت: حضور نیروهای جوان و متخصص در حوزه مدیریت علمی در دانشگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ بهبود کیفیت فعالیت‌های علمی و پژوهشی را فراهم می‌کند.

مقدسی تزریق تفکر مدیریتی جدید به دانشگاه‌ها را ضروری دانشت گفت: حضور نیروهای جوان و متخصص در حوزه مدیریت علمی در دانشگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بهبود کیفیت فعالیت‌های علمی و پژوهشی شود.

محمدباقر مقدسی
؛ رئیس بنیاد نخبگان خراسان‌شمالی گفت: برنامه‌های انجام‌شده در حوزه‌های علمی و فناوری طی چند سال گذشته، نشان‌دهنده مسیر صحیح است.

وی افزود: در برخی شاخص‌ها مانند تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر روبه‌رشدی در حال طی شدن است و اگر روند تسریع شود می‌توان در این بخش به سطوح‌جهانی دست‌یافت.

مقدسی با بیان اینکه آموزش و پژوهش باید دوشادوش هم حرکت کنند، اظهار داشت: پیشتر بر آموزش تأکید می‌شد و همین موضوع نیز آسیب‌های جدی به بخش پژوهش وارد کرده بود؛ امروزه نیز نباید تأکید بر پژوهش سبب غفلت از اهمیت آموزش شود چراکه پژوهش کاربردی از آموزش صحیح نشأت می‌گیرد.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان‌شمالی با اشاره به اینکه پژوهشگران خوبی که امروزه در کشور حضور دارند، تربیت‌شدۀ سیستم آموزشی قوی هستند، تصریح کرد: در کنار توجه مؤکد بر پژوهش، باید بستر مناسب برای آموزش صحیح در دانشگاه‌ها فراهم شود.

وی در ادامه بر لزوم افزایش امکانات دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: انتظارات بسیاری از جامعه علمی خاصه اعضای‌ هیئت‌علمی دانشگاه‌ها وجود دارد اما این انتظارات باید با امکانات سخت‌افزای، نرم‌افزای و آزمایشگاهی موجود تطابق داشته باشد. از سوی دیگر، شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که استاد دانشگاه تمام توان ذهنی، فکری و فیزیکی خود را در دانشگاه و در مسیر پیشبرد اهداف علمی و تحقیقاتی صرف کند.

مقدسی در پایان به ضرورت تزریق تفکر مدیریتی جدید به دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: حضور نیروهای جوان و متخصص در حوزه مدیریت علمی در دانشگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بهبود کیفیت فعالیت‌های علمی و پژوهشی شود.

 

تاریخ انتشار : 1396/03/21
کد : 74140
تعداد بازدید: 1043