هفت شیوه کاربردی برندینگ در تجارت

برندينگ يعني ارزشگذاري بر مشتري. شايد در ابتدا پيمودن اين مسير کار سختي به نظر برسد، اما برندينگ معرفي شما به بازار و البته مشترياني است که هميشه دنبال محصولات و خدمات بهتر هستند.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: برندينگ يکي از مهمترين جنبههاي هر کسب و کاري به شمار ميآيد و برند سازمان يا شرکت شما در واقع هويت کاري شما را تشکيل ميدهد، چون نامي است که مشتريانتان به خاطر ميسپارند و شما را به واسطه آن ميشناسند. شايد هيچ تعريفي مناسبتر از اين نباشد که برندينگ يعني ارزشگذاري بر مشتري. فراموش نکنيد که شايد در ابتدا پيمودن اين مسير کار سختي به نظر برسد، اما برندينگ يعني معرفي شما به بازار و البته مشترياني که هميشه دنبال محصولات و خدمات بهتر هستند. به طور قطع براي برندينگ درست بايد زمان بگذاريد و پول خرج کنيد، اما اين مسئله آنقدر اهميت دارد که اغلب مديران باهوش حاضرند اين کار را بکنند. اما به چه روشي؟

 برندينگ محصول

اولين و سادهترين شيوه برندينگ، ارائه يک محصول خاص و پرطرفدار است. احتمالا شما هم مثل خيليهاي ديگر، هر وقت لابهلاي قفسههاي مواد خوراکي يا لوازم صوتي و تصويري در يک فروشگاه قدم ميزنيد، دنبال مارک يا برند خاصي هستيد، چون ميدانيد که ميتوانيد روي کيفيت محصولات آن برند خاص حساب کنيد. شما زماني ميتوانيد برندينگ يک محصول خاص را موفق بدانيد که وقتي مشتري انتخابهاي ديگري هم دارد، آن برند خاص را انتخاب کند و آن را به محصول ساير رقبا ترجيح دهد. يادتان باشد مشتريهاي شما با انتخابهايشان به شما نشان ميدهند که چقدر قابل اعتماد بودن و معتبر بودن محصولات شما را پذيرفتهاند.

 برندينگ شخصي

اين شيوه برندينگ براي سياستمداران، اهالي موسيقي و هنرمندان، ورزشکاران و ديگر افراد مشهور کاملا ايدهآل است. در واقع آنها به کمک ابزارهاي برندينگ تصويري خوب و مردمپسند از خود به ديگران ارائه ميدهند و روزبهروز هم به تعداد طرفداران خود ميافزايند. در سياست، هر طرفدار جديد به معناي يک رأي بيشتر است. بنابراين سياستمداران معمولا افرادي را براي اين کار استخدام ميکنند و مبالغ زيادي را به برندينگ شخصي خود اختصاص ميدهند.

 برندينگ شرکت

برندينگ براي هر تجارتي که ميخواهد حضور فعال و موفقي در بازار داشته باشد، از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است. تبليغات يک کمپاني تجاري شامل همه محصولات و خدماتي است که ارائه ميکند، به علاوه کارمندان و فرهنگ تعاملي که با مشتريانش دارد. تمام اين عوامل در کنار هم ميتوانند به بالا بردن اعتبار يک شرکت کمک کنند يا اعتبار آن شرکت را در بازار به طور کامل از بين ببرند. حتي گاهي تصميمهاي اشتباه مديريتي هم باعث ميشود اعتبار شرکت زير سوال برود و در نهايت مديران مجبور ميشوند برند جديد را به بازار معرفي کنند.

برندينگ جغرافيايي

اين شيوه برندسازي مخصوص خدمات و محصولات خاصي است که در صنايعي همچون توريسم مورد استفاده قرار ميگيرد. تصور کنيد قرار است به شهري سفر کنيد که قبلا هيچوقت آنجا نبودهايد و چيز زيادي راجع به آن نميدانيد. در اين شرايط احتمالا اولين انتخاب شما غذا خوردن در رستوراني است که قبلا تعريف آن را شنيدهايد و ميدانيد که بهترين غذاهاي محلي را سرو ميکند. در طي سالهاي گذشته اين شيوه برندينگ بهشدت مورد توجه فعالان صنعت توريسم قرار گرفته و به عنوان بهترين شيوه معرفي و تبليغات مورد استفاده قرار ميگيرد.

 برندينگ سرمايهگذار

اين شيوه روشي مناسب براي برندهايي است که به صورت عمومي معرفي ميشوند. در اين شيوه سرمايهگذار پيشنهادهاي همکاري را در زمينههايي نظير مسائل مالي و تعيين استراتژيهاي مختلف ارائه ميدهد

برندينگ خدمات

اين شيوه شباهت زيادي به برندينگ محصول دارد با اين تفاوت که در برندينگ خدمات شيوه برخورد با مشتري اهميت بيشتري دارد و بايد حساب ويژهاي براي آن باز کرد. 

 برندينگ فرهنگي

برندينگ فرهنگي تمرکز زيادي بر روي محيط و افرادي دارد که در آن زندگي ميکنند. توسعه فرهنگي و اجتماعي بخشي از اهداف اين نوع برندينگ است. در اين روش، کارشناسان روي خصوصيات ممتاز افرادي که در يک شهر يا منطقه زندگي ميکنند، متمرکز ميشوند. لابد شما هم شنيدهايد که ميگويند مردم فلان شهر افراد بسيار مهماننوازي هستند يا ساکنان فلان شهر افرادي بسيار کاري و زحمتکش بهحساب ميآيند. اين شيوه هم در صنعت توريسم ابزار کاربردي محسوب ميشود و ميتواند گردشگران را بهخوبي جذب کند.

 

تاریخ انتشار : 1396/03/07
کد : 74081
تعداد بازدید: 2038