دنیای کارآفرینان/
شرکتی که سرمایه‌گذار خطرپذیر پیدا کرد

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان می‌گوید: سرمایه اولیه را با پیشفروش مقدار کمی از کالای تولیدی به دست آوردم، منتها در ادامه مسیر برای توسعه بیشتر کار، سرمایهگذاری حاضر شد در این ارتباط سرمایهگذاری کند.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: نپرشينبنيان آريا از چند نظر ميتواند گزينه مناسبي براي الگوگيري ساير شرکتها باشد. اين شرکت دانشبنيان با وجود اينکه در رفسنجان واقع است، توانسته بدون امکانات پايتخت، همپاي شرکتهاي تهراني و حتي جلوتر از بعضي از آنها فعاليت کند. از طرفي با يک مديريت صحيح توانسته از همان ابتداي کار براي خود بازار فروش ايجاد کند و موفقيت اوليهاش در فروش سبب شده خيلي زود بتواند سرمايهگذار خطرپذير پيدا کند. گفتوگو با دکتر روحالله صابري ريسه، مديرعامل اين شرکت، به ما نشان داد داشتن شرکتي موفق، علاوه بر پشتوانه پژوهشي قدرتمند، نيازمند برنامهريزي و آيندهنگري است؛ کاري که پرشينبنيان آريا آن را انجام داد.

 شرکت پرشينبنيان آريا از چه سالي فعاليت خود را آغاز کرد؟ چه محصولاتي ارائه ميکنيد؟

من شرکت را در سال 1390 تاسيس کردم که براساس تکنولوژي ترکيبات سيدروفوريک فعاليت ميکند. در حال حاضر محصولات مختلف کودي بر مبناي اين ترکيب روي گياهان مختلف زراعي و باغي توسط شرکت ما توليد ميشود.

¡ ايده تاسيس شرکت چطور به ذهنتان رسيد؟

من دکتراي بيماريشناسي گياهي از دانشگاه تهران دارم و دوره مربوط به پژوهش رساله دکترا را در دانشگاه لوزان سوييس سپري کردم و در حال حاضر عضو هيئت علمي دانشگاه وليعصر رفسنجان هستم. در حين انجام رساله دکترا ايدهاي در ارتباط با تاثير مادهاي که از يک باکتري مفيد موجود در خاکهاي کشاورزي (سيدروفور) توليد ميشود، به ذهنم رسيد که اين ماده ميتواند مقاومت گياهان را نسبت به تنشهاي زنده و غيرزنده بالاتر ببرد، يا به عبارت بهتر، نوعي القاي مقاومت در گياه ايجاد ميکند. پس از آنکه به ايران برگشتم و از رساله خود دفاع کردم، مصمم شدم اين ايده را به صورت کاربردي درآورم. بنابراين شرکت را بر اساس ايدهاي که اطمينان داشتم ميتواند جايگاه مطلوبي در صنعت کشاورزي ايجاد کند، تاسيس کردم و چون قبل از تاسيس موارد مربوط به پژوهشهاي اين ايده را انجام داده بودم، در عملي کردن آن مصممتر شدم.

تاسيس شرکت هم نياز به سرمايهاي اوليه دارد و هم محتاج تزريق سرمايه در مراحل بعدي کار است. چطور اين سرمايه را تامين کرديد؟

سرمايه اوليه را با پيشفروش مقدار کمي از کالاي توليدي به دست آوردم، منتها در ادامه مسير براي توسعه بيشتر کار، سرمايهگذاري حاضر شد در اين ارتباط سرمايهگذاري کند.

 شرکتهاي دانشبنيان عموما در زمينه فروش مشکل دارند. اين در حالي است که شما قبل از اينکه کارتان را انجام دهيد، محصولات را پيشفروش کردهايد. چگونه اين کار را انجام داديد؟

ما در ابتداي کار مقداري از محصولات را به صورت آزمايشي توليد کرديم و به چند جاي کشور براي تست فرستاديم. بعد از دو ماه که آنها از محصول ما استفاده کردند، به نتيجه مطلوب رسيدند. آنها وقتي نتيجه را ديدند، به ما درخواست دادند، آن هم در حد تناژ. ما به آنها گفتيم ميتوانيم اين کار را انجام دهيم، اما به يک ماه و نيم وقت نياز داريم و لازم است 50 درصد مبلغ محصول را از پيش پرداخت کنند و باقي آن را ميتوانند سه ماه بعد از دريافت کالا بپردازند. با چند مورد به اين شکل کار کرديم. تا آن زمان فعاليتمان در حد کارگاهي 40 متري بود، اما کمکم به اين نتيجه رسيديم که نياز به کارخانه و سرمايهگذار داريم و با يک نفر قرارداد بستيم.

اتفاقا پيدا کردن سرمايهگذار خطرپذير نيز کار آساني نيست...

ببينيد، سرمايهگذارهاي ما ريسک نميکنند، چون ميخواهند از بابت نتيجه کار مطمئن باشند. اما با توجه به اينکه ما پيش از اين چند جا کار فرستاده بوديم و در جامعه کشاورزي اين ترکيبات بهعنوان ترکيباتي که جواب خوبي دادهاند، معروف شده بود، به همين دليل در چند نمايشگاهي که شرکت کرديم، دو، سه سرمايهگذار به ما پيشنهاد دادند که ما مذاکره کرديم و درنهايت با يکي از آنها به نتيجه رسيديم.

 يکي از پايههاي هر شرکت دانشبنياني، نيروي انساني متخصص شاغل در آن است. شما در جذب و نگهداري اين نيروهاي متخصص به مشکل برنخوردهايد؟

خير، چون سالانه تعدادي دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد و دکترا دارم، بنابراين امکان استفاده از نيروهاي متخصص در بخش تحقيق و توسعه شرکت (R&D) مهيا بوده است و اين يکي از نقاط قوت کليدي شرکت پرشينبنيان آرياست.

 شما تفاوت مديريت شرکت دانشبنيان با شرکتهاي ديگر را در چه چيزهايي ميدانيد؟

مديريت يک شرکت دانشبنيان نسبت به شرکتهاي عادي بهمراتب سختتر و پيچيدهتر است، چون مبناي تشکيل و ادامه اين قبيل شرکتها در کنار بحثهايي از قبيل توليد، بخش تحقيق و توسعه (R&D) است. يک شرکت موفق نيازمند بهروز بودن است و اگر همراه با تکنولوژيهاي روز دنيا نباشد، محکوم به شکست است.

 مشکلات شرکتهاي دانشبنيان و نيازهايشان را چه ميدانيد؟

به نظر بنده مشکل اساسي شرکتهاي دانشبنيان عدم شفافيت آييننامههاي مرتبط با اين شرکتهاست. مثلا هنوز بحث مالياتي شرکتهاي دانشبنيان در اداره دارايي در هالهاي از ابهام است. حمايت از شرکتهاي دانشبنيان با وجود همه تلاشهاي صورتگرفته از طرف دولت، هنوز نياز به بازنگري دارد.

کمي بيشتر درباره مشکلات اين آييننامهها بفرماييد. خودتان با چه مواردي روبهرو بودهايد و به چه مشکلاتي برخورد کردهايد؟

ببينيد، يکي از مشکلات، همانطور که پيشتر نيز گفتم، بحث معافيت مالياتي شرکتهاي دانشبنيان است. بر اساس آييننامه اين شرکتها معاف هستند، ولي وقتي اين افراد به اداره دارايي مراجعه ميکنند، آنقدر با پيچيدگيهاي عجيب و غريبي مواجه ميشوند که از ادامه مسير خسته شوند. تا سال قبل که ميگفتند اصلا چنين آييننامهاي نداريم، درحاليکه معاونت علمي ميگفت اين موضوع ابلاغ شده و لازمالاجراست. امسال هنوز هم دارايي نهايت تلاشش را ميکند تا اين مسئله معافيت را نپذيرد. به نظرم يک علتش اين است که آييننامه شفافيت لازم را ندارد و از آن تفسيرهاي مختلف ميشود. مثلا دارايي ميگويد طبق اين آييننامه شرکت بايد در پارک مستقر باشد و در همانجا هم توليد شود، درحاليکه اصلا چنين چيزي شدني نيست. گاهي فضا در پارک کافي نيست، گاهي مشکلات زيستمحيطي وجود دارد و اصلا قانون به ما چنين اجازهاي نميدهد. تصور من بر اين است که سيستم دولت علاقهمند است که به اين شرکتها کمک کند، اما هنوز تعريف مشخصي از شرکت دانشبنيان وجود ندارد. يا مثلا در مورد وامهايي که به شرکتهاي دانشبنيان تعلق ميگيرد نيز مشکلات مشابهي وجود دارد. ما خودمان به دنبال وام رفتيم، اما نهايتا به اين نتيجه رسيديم که آنقدر دستانداز در اين مسير وجود دارد که عملا انرژي زيادي از ما ميگيرد. بهخصوص شرکتهاي شهرستاني که نميتوانند مانند تهرانيها هر روز پيگير اين مسئله باشند، دستيابي به اين وام برايشان سخت و وقتگير و هزينهبر است. به نظر لازم است روند وامدهي به شرکتهاي دانشبنيان تا حدودي تسهيل شود تا افراد بيشتري بتوانند از اين خدمات بهره ببرند.„

تاریخ انتشار : 1396/03/06
کد : 74066
تعداد بازدید: 1828