9 طرح پژوهشی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی مصوب شد

کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی بهمن و اسفندماه سال جاری حمایت از 9 طرح پژوهشی در این زمینه را تایید کرد.

کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی بهمن و اسفندماه سال جاری حمایت از 9 طرح پژوهشی در این زمینه را تایید کرد.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، امروزه توسعه بدون توجه به کشاورزی و جوانب ترقی و پیشرفت آن همانند حباب روی آب است که دیر یا زود محکوم به شکست می‌شود به همین جهت توجه به فناوری‌های جدید کشاورزی و منابع طبیعی بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

 کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی (بنیاد ملی علم ایران) با هدف بررسی طرح‌های پژوهشی این حوزه و حمایت از آنها فعالیت می‌کند این کار گروه به دلیل گستردگی کشورمان، با تنوع قابل توجهی در طرح‌های پژوهشی ارائه شده از سوی پژوهشگران مواجه است.

بهمن ماه سال جاری اعضای کارگروه ضمن بررسی14 طرح داوری شده در کارگروه، با پشتیبانی مادی و معنوی از 4 طرح پژوهشی موافقت کردند. طرح‌های تصویب شده در زمینه‌های مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی،بیو تکنولوژی غذایی و شیمی صنایع غذایی بوده که تهیه و انتشار کتاب و مقاله در مجلات ISI ، تولید دانش فنی و ارائه فرمولاسیون از جمله تعهدات طرح‌های مصوب است.

همچنین در اسفند ماه این کارگروه از مجموع 11 طرح ارسال شده برای داوری 5 طرح را برای حمایت مصوب کرد که اصلاح ژنتیک گیاه، تحمل به تنش خشکی گیاهان، طراحی آفت کش، فیزیولوژی گیاهی و مبارزه با بیماری‌های باکتریایی در گیاهان عناوین این طرح‌ها هستند.

این کارگروه طرح‌های پژوهشی که مشوق تولید محصولات کشاورزی با اتکا به استعدادهای بومی هستند را مورد توجه قرار داده و در بخش‌های مختلف کشاورزی و منابع طبيعي، با تصويب و اجرای طرح‌های لازم در پيشبرد اهداف و بهره‌وری هر چه بيشتر از آب، خاک و اراضی کشاورزی توانسته است، گام‌های موثری بردارد.

331 طرح مصوب نتیجه فعالیت کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و ریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) از آغاز فعالیت‌این کارگروه تا کنون است.

 

تاریخ انتشار : 1394/12/19
کد : 70476
تعداد بازدید: 408