اولین دوره جشنواره ملی تجارب برتر شهاب برگزار شد

اولین دوره جشنواره ملی تجارب برتر شهاب با هدف ایجاد راهکار‌ها و مصداق‌های عملیاتی برای آموزگاران برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ مراسم اهدای جوایز «اولین دوره جشنواره ملی تجارب برتر شهاب» به صورت نیمه‌مجازی میزبانی استان فارس برگزار شد.

این دوره از جشنواره با طی دو مرحله و داوری 347 اثر ارسالی از 16 استان کشور به پایان رسید و در نهایت 18 اثر برگزیده به انتخاب داوران در این همایش معرفی شدند.

بر اساس میزان مشارکت استان‌های کشور در ارسال اثر به این جشنواره پس از استان فارس که با 169 اثر ارسالی در جایگاه نخست قرارگرفت، استان‌های کرمان و تهران به ترتیب با 57 و 29 اثر ارسالی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

این جشنواره با هدف ایجاد راهکار‌ها و مصداق‌های عملیاتی برای آموزگاران مجری شهاب در دوره ابتدایی و با محورهای آموزش خانواده، برنامه درسی مرتبط با شهاب، کارگروه شهاب مدرسه و مقیاس ارزیابی آموزگار برگزار شد.

تاریخ انتشار : 1400/01/18
کد : 111273
تعداد بازدید: 61