شرکت پتروشیمی خراسان میزبان مستعدان‌برتر خراسان‌شمالی

برنامة بازدید از شرکت پتروشیمی خراسان به همت بنیاد نخبگان خراسان‌شمالی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ به منظور آشنایی مستعدان‌برتر با دستاوردهای محققان داخلی و آگاهی‌بخشی به صاحبان صنایع و تولید از توان نخبگان بومی، برنامة بازدید از شرکت پتروشیمی خراسان به همت بنیاد نخبگان خراسان‌شمالی برگزار شد.

در ابتدای این بازدید، اسماعیلی؛ مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی خراسان به معرفی این شرکت پرداخت و گفت: شركت سهامي پتروشيمي خراسان، بزرگترين مركز توليد محصولات شيميايي شمال و شمال شرق كشـور، در ارديبهشـت سال 1371 در بجنورد، مركز استان خراسـان‌شمالي تأسيس و از خرداد 1375 با آغـاز فعاليت‌هاي بهره‌برداري در ليست بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي كشور قرار گرفت.

وی افزود: اين مجتمع با بهره‌گيري از آخرين متدهاي علمي و تكنولوژيك و با تركيبي از نيروي انسانـي جوان، متخصص و كارآمد از نخستين روزهاي بهره‌برداري نيل به اصل خودكفايي را به عنوان هدف غايي در امـر توليد سرلوحـه كار خود قرار داد.

اسماعیلی ادامه داد: پايبندي به اين تفكر و دستيابي به ايده‌آل‌هاي آن، بويژه در سال‌هاي اخير از مجتمع پتروشيمي خراسان چهره‌اي مقبول و مطرح در سطوح ملي و فرا ملي ترسيم کرده است.

در ادامه شرکت‌کنندگان با مواد اولیه و فرایند تولید، محصولات این شرکت و بازارهای داخلی و خارجی آن آشنا شدند.

همچنین شرکت‌کنندگان از بخش‌های مختلف پتروشیمی از جمله کارگاه مرکزی، اتاق کنترل و ... بازدید و با فرایند کاری آنها آشنا شدند.

تاریخ انتشار : 1399/12/18
کد : 111163
تعداد بازدید: 99