دوره توانمندسازی صدف آغاز شد

دوره توانمندسازی صدف با هدف ارتقاء مهارت‌های شغلی مستعدان با همکاری پارک فناوری پردیس آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ مراسم افتتاحیة دورة توانمندسازی صدف با حضور مستعدان‌برتر به همت بنیاد نخبگان استان تهران و با همکاری پارک فناوری پردیس برگزار شد.

در این مراسم بعد از تشریح اهداف بنیاد ملی نخبگان، جباری‌پور؛ مدیركل توسعة خوشه‌های نوآوری پارك فناوری پردیس در خصوص طرح توانمندسازی صدف و دوره‌های برگزار شده قبلی آن مطالبی را بیان کرد و گفت: دوره توانمندسازی صدف با هدف ارتقاء مهارت‌های شغلی مستعدان، توسط بنیاد نخبگان استان تهران طی تعامل انجام‌شده با پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

برپایی کارگاه شخصیت‌شناسی از مجموعه کارگاه‌های مرحلة خودشناسی در این دوره، یکی از برنامه‌های اصلی «صدف» بود.

این دوره طبق برنامة اجرایی، تا اردیبهشت سال آتی ادامه خواهد داشت.

تاریخ انتشار : 1399/12/18
کد : 111161
تعداد بازدید: 123