تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد نخبگان استان بوشهر و اداره‌کل انتقال خون منعقد شد

تفاهم‌نامه همکاری بین بنیاد نخبگان استان بوشهر و اداره‌کل انتقال خون استان منعقد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در راستای اجرایی‌سازی مفاد بند «ث» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه کشور و اجرای برنامه‌های عملیاتی مشترک منطبق بر «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» تفاهم‌نامه همکاری بین بنیاد نخبگان استان و اداره‌کل انتقال خون استان بوشهر منعقد شد.

در این نشست روسای دو سازمان بر همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناوری در حمایت از نخبگان، سرآمدان و مستعدان‌برتر استان تأکید کردند.

حمایت از مخترعین، نوآوران و نخبگان، همکاری در جهت فراهم آوردن امکانات پژوهشی (نرمافزاری و سختافزاری) مورد نیاز در پژوهشهای مشترک، ارائه خدمات مشاورهای و حمایت از پروژه های مشترک در صورت امکان، ارائه محورها و نیازهای دانشی و تخصصی مورد نیاز شرکت به بنیاد به صورت سالانه و همچنین همکاری در زمینه ارتباط مؤثر و اخذ اعتبارهای فناورانه از ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از مهمترین مفاد این تفاهم‌نامه است.

تاریخ انتشار : 1399/12/13
کد : 111140
تعداد بازدید: 84