استارتاپ‌های علوم شناختی حمایت می‌شود

فراخوانی منتشر شد تا از تولید و توسعه محصولات و خدمات خلاق و نوآوری در حوزه علوم شناختی حمایت شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ستاد توسعه علوم وفناوری­‌های شناختی معاونت علمی و فناوری در چارچوب سیاست‌ها وراهبردهای مصوب، با انتشار این فراخوان از استارتاپ ها و شرکت‌های خلاق در راستای اولویت‌های تعیین شده حمایت می کند.

در این فراخوان تاکید شده است که از  استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق و فناوری حمایت می‌شود که دارای ایده نوآورانه و مسئله ‌محور در زمینه علوم و فناوری‌های شناختی، تیم کامل و مدل کسب و کار بوده و نیازمند سرمایه در مراحل اولیه باشند.

پس گروه های فعال در این زمینه  باید متشکل از حداقل 3 نفر شامل عضو فنی، شناختی و کسب و کار بوده و بر روی ایده، محصول یا خدمات متمرکز بر علوم و فن آوری  شناختی  و در چارچوب اولویت‌های ستاد متمرکز باشد.

 همچنین در این فراخوان، استارتاپ ها باید عضو یک شتابدهنده یا مرکز رشد باشند و حداقل مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از طریق شتاب دهنده یا مرکز رشد برای تولید محصول، سرمایه گذاری اولیه غیر شتابدهی انجام شده باشد.

 حمایت ازاستارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق و فناور شناختی شامل حمایت از خدمات پیش‌شتابدهی، شتابدهی، سرمایه مرحله بذرمایه، تسهیل جذب سرمایه گذاری، حمایت در قالب یارانه فروش و حمایت برای اخذ مجوز و استانداردهای لازم است.

در برنامه حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق و فناور در علوم شناختی،  طرح ها بر اساس فراخوان عمومی ستاد دریافت و پس از ارزیابی و تایید اولیه توسط داوران ستاد، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

متقاضیان می توانند از تاریخ 11 تا 17 اسفند از طریق research@cogc.ir  طرح خود را ثبت کنند.

تاریخ انتشار : 1399/12/11
کد : 111116
تعداد بازدید: 132