عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی‌سینا:
طرح شهید احمدی‌روشن هویت‌بخش دورة کارشناسی است

نعمت‌الهی گفت: طرح شهید احمدی‌روشن به نوعی هویت دوباره به دانشجویان دورة کارشناسی داده است و این افراد را از همان ابتدا در مسیر صنعت، تولید و اشتغال قرار داده است.

داود نعمت‌الهی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی‌سینا در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به مزایای طرح شهید احمدی‌روشن، گفت: این طرح بدون‌شک بهترین طرح کشور در حوزة نخبگان، علم و فناوری است.

وی افزود: ابعاد و مقتضیات این طرح به حدی دقیق و کارشناسانه تدوین و اجرا شده که توانسته شور و انگیزة بالایی در بین دانشجویان ایجاد کند تا جاییکه افراد برای حضور در هسته‌ها به طور مستمر در حال افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های خود هستند.

نعمت‌الهی تصریح کرد: دانشجویان با حضور در هسته‌های نخبگانی به خوبی نقش علم در ثروت‌آفرینی و کارآفرینی را درک می‌کنند و به همین دلیل با جدیت و روحیة بهتر و بیشتری در مسیر علمی حرکت می‌کنند؛ این در حالیست که پیش از این مدرک‌گرایی و میل به ادامة تحصیل در مقاطع بالاتر، سبب شده بود افراد صرافاً روی موضوعات تئوری تمرکز کنند.

وی ادامه داد: یکی از نقاط مثبت طرح شهید احمدی‌روشن، توجه اکید به دانشجویان مقطع کارشناسی است. در واقع این طرح به نوعی هویت دوباره به دانشجویان دورة کارشناسی داده است و این افراد را از همان ابتدا در مسیر صنعت، تولید و اشتغال قرار داده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی‌سینا شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط نظام‌مند بین هسته‌ها و مستعدان را یکی دیگر از مزایای این طرح توصیف کرد و اظهار داشت: این مهم به تدریج سبب افزایش دانش و آگاهی اعضای هسته‌ها خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم ارتباط بیشتر دستگاه‌های درون‌استانی و نهادهای بومی با هسته‌های نخبگانی، خاطرنشان کرد: روند اجرای این طرح باید به نحوی باشد که به تدریج دیگر دستگاه‌ها و نهادهای موجود در استان نیز تعامل و همکاری مداوم خود با هسته‌های فعال در طرح را آغاز کنند تا دامنة اثرگذاری هسته‌ها گسترده‌‎تر شود.

تاریخ انتشار : 1399/12/06
کد : 111093
تعداد بازدید: 221