مستعدان با فرآیند ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آشنا شدند

نشست آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به همت بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامة برگزاری برنامه‌های مهارت‌آموزی و به منظور ایجاد و افزایش انگیزة مستعدان و دانشگاهیان به حضور در عرصة اقتصاد دانش‌بنیان، نشست مجازی آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری بنیاد نخبگان استان تهران و مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برگزار شد.

در این وبینار ضمن تعریف شرکت‌ دانش‌بنیان، نحوة ثبت‌نام و معیارهای ارزیابی آن‌ها تشریح و در ادامه چگونگی سطح‌بندی کالا و خدمات دانش‌بنیان تبیین شد.

بیان انواع حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات توانمندسازی آن‌ها و همچنین برپایی نشست پرسش و پاسخ، بخش دیگری از این وبینار بود.

محمدعلی کوچک‌زاده؛ رییس بنیاد نخبگان استان تهران و محمد‌مهدی رجا؛ سرارزیاب مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، از حاضران در این نشست بودند.

تاریخ انتشار : 1399/11/04
کد : 110894
تعداد بازدید: 180