لزوم قطع وابستگی اقتصاد کلان به نفت

نشست هم اندیشی نخبگان و دانشگاهیان با عنوان «ارائه ایده‌های تحولی در حوزه اقتصادی برنامه هفتم توسعه کشور» برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، در ادامه برگزاری برنامه‌های هم‌افزایی و به منظور زمینه‌سازی برای اشتراک داشته‌ها و دانسته‌های دانشگاهیان و جهت‌دهی آنها به سمت حل مسائل واقعی کشور، نشست هم اندیشی نخبگان و دانشگاهیان با عنوان «ارائه ایده‌های تحولی در حوزه اقتصادی برنامه هفتم توسعه کشور» به همت بنیاد نخبگان استان سمنان به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، عبدالمحمد کاشیان؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان با اشاره به نقش اقتصاد در توسعه‌پایدار جوامع، گفت: شاخص‌های کلان اقتصادی و الزامات آن در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور نقش مهم و اساسی دارد.

در ادامه لزوم شفافیت سیاست‌های اقتصادی و پرهیز از سیاست‌زدگی و سیاسی‌بازی در فضای نخبگان، مصون بودن فضای نخبگان از عوامل سیاسی، نقش شوک‌های تحریمی به بازار و اقتصاد، مورد بررسی قرار گرفت.

نقش رانت‌های محلی در نابسامانی اقتصاد، لزوم نهادینه‌شدن اقتصاد غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد کلان به نفت و منابع زیرزمینی، بکارگیری و عملیاتی کردن ایده‌ها و طرح‌های عملیاتی نخبگان و دانشگاهیان و اصلاح فرهنگ اقتصادی، از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست بود.

تدوین و اجرایی‌سازی برنامه توسعه هفتم و قطع وابستگی بودجه به نفت و پیاده‌سازی کامل مبانی اقتصاد مقاومتی، دیگر موضوعی بود که دانشگاهیان استان سمنان بر لزوم تحقق آن تأکید کردند.

تاریخ انتشار : 1399/09/08
کد : 110558
تعداد بازدید: 175