باسمه تعالی

 آئین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده کشور


برای دریافت آئین‌نامه کلیک کنیدشیوه‌نامة شناسایی و پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده
(طرح شهید فخری‌زاده)

                                                       

 برای دریافت شیوه‌نامه کلیک کنید