جناب آقای پرویز کرمی؛ مشاور ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس بنیاد ملی نخبگان

جناب آقای مهدی قلعه‌نوی؛ مشاور امور بین‌الملل رئیس بنیاد ملی نخبگان