باسمه تعالی


      

                                      شیوه‌نامة
‌تسهیلات ‌فرهنگی‌ و رفاهی ‌دانش‌آموختگان‌‌برتر ‌(طرح‌شهید ‌رهنمون)

                                                      
           برای دریافت شیوه‎نامه کلیک کنید
                                                                                               
                                                                برای دریافت پرسشگان کلیک کنید


 
                                   

بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با کمک سایر نهادهای کشور، تسهیلات متنوعی را برای اقشار مختلف اجتماع نخبگانی در سطوح مختلف فراهم آورده است. تسهیلات بنیاد به واسطه سوابق فعالیت­های نخبگانی هر فرد شامل سوابق آموزشی، پژوهشی، افتخارات و سایر فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی به وی اعطا می­ شود. فلذا گواهی یا معرفی ­نامه به برگزیدگان اعطا نمی­ گردد و برگزیدگان صرفاً از تسهیلات مربوط به هر شیوه ­نامه بهره ­مند خواهند شد.

همچنین تاکید می­ گردد بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد.

 

در خصوص تسهیلات شهید رهنمون به اطلاع می‌رساند، در صورت استعلام دستگاه یا هر مجموعة دیگری در کشور دربارة فرد بهره ­مند، اطلاعات لازم در خصوص سوابق دریافت تسهیلات توسط برگزیده به آن دستگاه یا مجموعه ارسال می­ شود.