دکتر محسن شاهرضایی متولد 1346

 • دکترای ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت
 • حوزه‌های تخصصی فعالیت‌های علمی- پژوهشی: ریاضیات و کاربردهای آن، ادبیات جنگ ، خاطره نگاری، دائره المعارف نویسی

   

  سوابق پژوهشی- علمی:

 • هیأت علمی گروه ریاضی و آمار
 • تدریس ریاضیات، آمار و کاربردهای آن
 • تألیف و ترجمه ده جلد کتاب در حوزه ریاضیات
 • تألیف 20 مقاله ریاضی در مجلات معتبر داخلی و خارجی
 • شرکت در 30 کنفرانس ریاضی داخلی و خارج از کشور
 • مولف ده‌ها مقاله و کتاب در حوزه ادبیات پایداری و فرهنگ عمومی

   

  سوابق اجرایی:

 • مدیر کل دفتر الگوسازی و تکریم نخبگان( سال 94 تاکنون)
 • مدیر کل روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان( 92 تا 93)
 • رئیس کمیته علمی دائره المعارف جنگ
 • دبیر شورای خاطره سازمان حفظ آثار سپاه