باسمه تعالی

شیوه‌نامة تسهیلات ایجاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

(طرح شهید رضوی)

      برای دریافت شیوه‌نامه کلیک کنید


باسمه تعالی

بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با کمک سایر نهادهای کشور، تسهیلات متنوعی را برای اقشار مختلف اجتماع نخبگانی در سطوح مختلف فراهم آورده است. تسهیلات بنیاد به واسطه سوابق فعالیت­های نخبگانی هر فرد شامل سوابق آموزشی، پژوهشی، افتخارات و سایر فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی به وی اعطا می­ شود. فلذا گواهی یا معرفی ­نامه به برگزیدگان اعطا نمی­ گردد و برگزیدگان صرفاً از تسهیلات مربوط به هر شیوه ­نامه بهره ­مند خواهند شد.

همچنین تاکید می­ گردد بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد.