باسمه تعالی


شیوه‌نامة بهره‌مندی دانش‌آموختگان برتر حوزوی از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی
(طرح شهید صیاد شیرازی ویژة طلاب)برای دریافت شیوه‌نامه کلیک کنید