دکتر آریا الستی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته: مهندسی مکانیک
رتبه علمی: استاد

سوابق اجرائی:

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان 1393 تا 1397
· رئیس ستاد اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان 1392 تا 1397
· معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان 1388 تا 1392
· عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 1391 تا 1392
· رئیس شورای راهبری طرح ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) 1388 تا 1392
· دبیر 4 دوره جشنواره‌های بین‌المللی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی 1389 تا 1392
· دبیر 6دوره همایش‌های ملی نخبگان جوان 1389 تا 1395
· عضو ستاد توسعه صنایع و فناوری هوا فضا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1389 تا 1392
· رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1384 تا 1388
· عضو کمیسیون دائم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 1385 تا 1388
· عضو هیات تحریریه مجله رهیافت ، 1385 تا 1388
· مدیر مسئول مجله سیاست علم و فناوری و مجله دانشگر، 1384 تا 1388
· معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1383 تا 1384
· معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف. 1380 تا 1383
· رئیس مرکز کارگاههای آموزشی دانشگاه صنعتی شریف. 1378 تا 1380
· معاون آموزشی پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی.1376 تا 1378
سوابق علمی و پژوهشی
· عضو هیات مدیره انجمن رباتیک ایران 1393
· عضو هیات موسس انجمن رباتیک ایران 1390
· عضو هیات امنا بنیاد توسعه علوم و فناوری‌های هوافضای ایران (سازمان مردم نهاد) 1392
· دبیر ستاد تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان. 1389 –1391
· مدیر طرح ملی "پایلوت آینده نگاری مناسبترین فناوریهای ایران 1404 (پامفا)
· عضو کمیته علمی و راهبردی "طرح تحول علم و فناوری کشور"
· عضو کمیته تلفیق "نقشه جامع علمی کشور"
· مدیر و موسس واحد مهندسی رباتیک و اتوماسیون شرکت مهندسی توسعه سایپا
· عضو قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون دانشگاه صنعتی شریف
· مجری بیش از 20 پروژه پژوهشی- صنعتی در فاصله سالهای 1378تا 1393
· راهنمائی 16 رساله دکتری اتمام یافته
· راهنمائی 80 رساله کارشتاسی ارشد اتمام یافته
· راهنمائی 80 پایان نامه کارشناسی اتمام یافته
· چاپ 115 مقاله در مجلات بین المللی
· ارائه 120 مقاله در کنفرانسهای علمی بین المللی

افتخارات:

· استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، 1387
· پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف، 1386
· پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف، 1385
· پژوهشگر نمونه (از نظر رشد دستاوردها) سال 1394
· استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، 1379
· مدال طلای سنای دانشگاه کارلتون برای رساله دکتری برتر، 1376
· راهنمائی طرح منتخب جشنواره جوان خوارزمی
· راهنمائی پایان نامه برتر کارشناسی 1381 به انتخاب انجمن مهندسان مکانیک
. راهنمائی پایان نامه برتر کارشناسی 1380 به انتخاب انجمن مهندسان مکانیک