جمعه 14 آذر 1399

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

 

تسهیلات وام خرید/ساخت مسکن

 

بنیاد ملّی نخبگان بر اساس آیین‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» تسهیلات وام خرید/ساخت مسکن را با هدف رفع بخشی از نیازهای معیشتیِ برگزیدگان علمی، برای دانش­آموختگان برتر در نظرگرفته است. مهم‌ترین نکات این تسهیلات به شرح زیر است:

 1. شرط لازم: از زمان دانش‌آموختگی متقاضی بیش از سه سال (برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌های داخل کشور) و بیش از شش سال (برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور) نگذشته باشد.

  یادآوری1 : در اعطای تسهیلات وام خرید/ساخت مسکن شرط تأهل دانش‌آموختگان در نظرگرفته نمی‌شود.

  یادآوری 2: چنانچه دانش‌آموخته دارای فعالیت نخبگانی برجسته‌ای باشد لیکن بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی وی گذشته باشد، می‌تواند اطلاعات خود را (به نشانیresearch@bmn.ir‌) ارسال کند تا پس از بررسی و درصورت تأیید بنیاد، امکان دسترسی وی به سامانه مهیا شود.

 2. شرط کافی: دانش‌آموختگان باید اولاً حدنصاب لازم (دست کم 120 امتیاز در دورة کارشناسی، 200 امتیاز در دورة کارشناسی ارشد و250 امتیاز در دورة دکتری) را از فعالیت‌های نخبگانی به دست آورند ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان در دورة زمانی بررسی باشند.

  یادآوری: برگزیدگان تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی (جایزة دکتر کاظمی آشتیانی)، دورة پسادکتری (جایزة شهید دکتر چمران)، جذب در نهادهای فنّاورانه (جایزة شهید تهرانی‌مقدم) و جذب در دستگاه‌های اجرایی، به دلیل برگزیده شدن می‌توانند به طور مستقیم از تسهیلات وام خرید/ساخت مسکن بهره‌مند شوند.  

 3. بررسی پروندة دانش‌آموختگان منوط به ثبت کامل اطلاعات متقاضی در سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی sina.bmn.ir است و هیچ‌یک ازمدارک به طور دستی تحویل نمی‌شود.
 4. مهم‌ترین مصادیق فعالیت‌های نخبگانی به شرح زیر است:

  الف. موفقیت‌های علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ...)

  ب. کسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد

  ج ‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های علمی،پژوهشی،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنیاد

  د‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت‌های‌قرآنی مورد تأیید بنیاد

  ه‍. فعالیت نوآورانه (اختراعات برگزیده و ...)

 5. باتوجه به اینکه امتیازهای دانش‌آموختگان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه می‌شود لازم است:

  الف. همة اطلاعات به طور کامل در سامانه بارگذاری شود. بدیهی است تا تکمیل نهایی اطلاعات، فرایند بررسی آغاز نمی‌شود.

  ب. درخواست‌ متقاضیان برای استفاده از تسهیلات وام خرید/ساخت مسکن در پایان هر فصل بررسی می‌شود و معیار تعیین دورة بررسی درخواست‌ها، زمانی است که راستی‌آزمایی مدارک متقاضی به پایان رسیده باشد.

  یادآوری: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع بارگذاری کرده است، متقاضی نه ‌فقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.

 6. چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

 7. تسهیلات اعطایی: دانش‌آموختگان برتر به یکی از بانک‌های عامل معرفی می‌شوند و در صورت خرید ملکی به ارزش دست کم چهار میلیارد ریال بانک عامل با اولویت، وام مسکن به مبلغ حداکثر یک میلیارد و ششصد میلیون ریال را به آنان اعطا می‌کند.

یادآوری 1: مطابق ابلاغیة بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهمیة سالانة اعطای وام مسکن هزار نفر در سال است.

یادآوری 2:   بازپرداخت تسهیلات وام خرید/ ساخت مسکن با توافق بین متقاضی و بانک در اقساط 5 تا 15 ساله خواهد بود و مبلغ قسط با توجه به مدت بازپرداخت و نرخ سود محاسبه و تعیین می‌شود و بنیاد ورودی به این موضوع ندارد.

یادآوری 3: افرادی که از سوی بنیاد برای دریافت وام مسکن معرفی می‌شوند ملزم به تهیة «اوراق حق تقدم خرید» و سپرده‌گذاری در بانک عامل نیستند.

یادآوری 4: تسهیلات وام خرید/ساخت مسکن که با معرفی بنیاد از سوی بانک‌های عامل پرداخت می‌شود، در ازای خرید یا ساخت مسکن است و سند ملک به‌عنوان وثیقة تسهیلات در رهن بانک قرار می‌گیرد. مطابق ضوابط بانک، ارزش ملک بر اساس ارزیابی و کارشناسی بانک صورت می‌گیرد و می‌باید پوشش دهندة اصل و سود وام باشد (حدود 2/5 تا 3 برابر مبلغ وام دریافتی).

یادآوری 5: مهلت زمانی استفاده از تسهیلات وام از زمان صدور معرفی‌نامة بنیاد به مدت یک سال است. در موارد خاص فقط برای یک‌بار تا 6 ماه قابل تمدید خواهد بود.

یادآوری 6: با توجه به اینکه تعداد سهمیة دریافتی از بانک مرکزی  محدود است، با معرفی هر یک از متقاضیان به بانک‌های عامل از سهمیه بنیاد کسر می‌شود. در نتیجه عدم دریافت وام توسط فرد معرفی شده به بانک موجب محروم شدن سایر متقاضیان از دریافت تسهیلات مذکور خواهد شد. همچنین عدم اطلاع از شرایط بانک، میزان قسط و ... می‌تواند مشکلاتی را برای متقاضی ایجاد کند. از این‌رو پیشنهاد می‌شود متقاضیان قبل از درخواست، از شرایط دریافتِ وام، نحوة بازپرداخت، میزان اقساط و ... اطلاع کافی کسب کنند.

 

 

 

 

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601