همکاری‌ها برای صعود ثبت اختراع افزایش یافت

اختراع و ثبت آن در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که کانون پتنت معاونت علمی روی آن تمرکز دارد. در همین زمینه کانون اقدام به حمایت از راه‌اندازی دفاتر همکار در دانشگاه‌های مختلف کشور کرده است که سال گذشته تعداد این دفاتر رشد قابل توجهی داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، در حال حاضر نزدیک به 60 دفتر به عنوان همکار کانون پتنت معاونت علمی در دانشگاه‌های گوناگون در حال فعالیت هستند. دفاتری که اهمیت و ضرورت ثبت اختراع را برای اساتید و دانشجویان روشن می‌کنند و آنها را به ثبت ایده خود ترغیب می‌کنند.

این دفاتر پراکندگی زیادی دارند. دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، دانشگاه ارومیه، دانشگاه قم و دانشگاه آزاد اسلامی داحد قزوین برخی از مراکزی هستند که دفاتر در آنها فعالیت دارند. حمایت کانون از این دفاتر مسیر ورود دانشگاه‌ها به سمت دانشگاه‌های نسل سوم را هموار می‌کند. در این صورت دانشگاه‌ها می‌توانند خود درامدزایی کنند. موضوعی که این روزها اهمیت زیادی برای دانشگاه‌ها دارد و به نوعی زیست بوم خلاقیت و نوآوری را رونق می‌دهد.

البته این دفاتر محدود به دانشگاه‌ها نیستند و در پارک‌های علم و فناوری هم استقرار دارند. پارک‌های علم و فناوری به عنوان مکان‌هایی که ایده‌ها در آن پرورش می‌یابد، مناسب برای این دفاتر است. با حضور دفاتر از سویی فرهنگسازی در این حوزه سرعت می‌گیرد و همچنین زمینه برای ثبت ایده و درآمد زایی از آن فراهم می‌شود. کانون برای توانمندسازی این دفاتر دوره‌های آموزشی را در طول سال برگزار می‌کند تا افراد حاضر در این دفاتر با آگاهی کامل اطلاع رسانی در این حوزه را انجام دهند.

در سال جاری نیز کانون حمایت از این دفاتر را بیشتر از گذشته دنبال می‌کند تا شاهد شتاب گرفتن فعالیت‌ها و راه اندازی دفاتر در سایر دانشگاه‌ها باشیم. ثبت اختراع برای شرکت‌های فناور مانند یک دروازه است. دروازه‌ای که آنها را به بازارهای جهانی ورود می‌دهد. پس توجه به این مسئله امری مهم است.

تاریخ انتشار : 1399/01/17
کد : 99344
تعداد بازدید: 429