برنامۀ مطالعه و نقد کتاب «کنترل خشم» برگزار شد

برنامۀ مطالعه و نقد کتاب «کنترل خشم» به همت بنیاد نخبگان استان آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در راستای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تربیتی با هدف کمک به رشد همه‌جانبۀ شخصیت مستعدان‌برتر، برنامۀ مطالعه و نقد کتاب «کنترل خشم» به همت بنیاد نخبگان استان آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این کارگاه، چهل‌امیرانی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان‌غربی با اشاره به لزوم رشد همه جاانبۀ شخصیت مستعدان برتر، حضور در برنامه‌های تربیتی را امری مهم در این زمینه دانست.

وی افزود: کنترل خشم و پیشگیری از آسیب‌های رفتاری و اجتماعی، یکی از نیازهای امروز جامعۀ نخبگانی است.

در ادامه، فرشباف؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد ارومیه نیز کتاب کنترل خشم را یکی از کتاب‌های مهم در حوزۀ آسیب‌های فردی و اجتماعی قلمداد و بر ضرورت ایمن‌سازی مستعدان‌برتر و آماده کردن آنان برای رویایی با مشکلات و چالش‌های جدی زندگی و محیط کار، تأکید کرد.

تاریخ انتشار : 1398/11/08
کد : 99035
تعداد بازدید: 769