رئیس بنیاد نخبگان استان همدان:
شکوه تمدن ایرانی-اسلامی مرهون زحمات نخبگان جامعه است

بلالی با اشاره به نقش مهم نخبگان در توسعه و پیشرفت جوامع، گفت: جایگاه درخشان تمدن ایرانی_اسلامی در سده‌های گذشته مدیون حضور نخبگان در عرصۀ فعالیت‌های علمی و اجتماعی بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامۀ برگزاری برنامه‌های هم‌افزایی و تعامل بین‌دستگاهی، نشست هم‌اندیشی رئیس بنیاد نخبگان استان همدان با مستعدان‌برتر بومی برگزار شد.

در این نشست، حمید بلالی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان همدان آشنایی بیشتر استعدادهای‌برتر با تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان و فعالیت‌های انجام‌شده، ایجاد تعامل و ارتباط تنگاتنگ نخبگان با یکدیگر و بنیاد نخبگان استان را امری ضروری برشمرد.

وی با تأکید بر رسالت بنیاد ملی نخبگان در نخبه‌شناسی، نخبه‌گزینی، نخبه‌پروری و نخبه‌گماری، نقش نخبگان در مسیر توسعه و تاریخ تحول جامعۀ بشری را بسیار چشمگیر دانست و استفاده از ظرفیت‌ها، پتانسیل، تجارب و دانش این افراد در سطوح مختلف جامعه از جمله سطوح مدیریتی را از مهمترین عوامل توسعۀ علمی و اقتصادی کشور برشمرد.

بلالی ارائۀ ایده‌ها و انتقال تجربیات موفق نخبگان را گامی بلند برای حل مشکلات و چالش‌های مهم استان و کشور در بخش‌های مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی دانست و با استناد به تعریف فرد نخبه در سند راهبردی کشور، ادامه داد: امکان اثرگذاری، ایجاد تحول و مفید بودن در زمینۀ فعالیت تخصصی از مهمترین ویژگی‌های نخبگان است. در این راستا ایجاد زمینه تأثیرگذاری در کنار رشد و نهادینه‌شدن اخلاق‌مداری بین جامعۀ نخبگانی از مهمترین رسالت‌های بنیاد ملی نخبگان است.

رئیس بنیاد نخبگان استان همدان با بیان اینکه تاریخ به دست انسان‌های هدفمند و بزرگ ساخته می‌شود، اظهار داشت: جایگاه بزرگان و نخبگان در پیشرفت فناوری و نقش آنان در توسعۀ کشورها انکار ناپذیر است.

بلالی در پایان خاطرنشان کرد: جایگاه درخشان تمدن ایرانی_اسلامی در سده‌های گذشته مدیون حضور نخبگان در عرصۀ فعالیت‌های علمی و اجتماعی بود؛ به همین دلیل، وجود ارتباط مستمر و پایدار این قشر مهم و تأثیرگذار با جریان‌های اصلی علم و فناوری به عنوان یک راهکار مطمئن به منظور ایفای نقش کلیدی نخبگان در جامعه باید مورد تأکید قرار بگیرد.

لازم به ذکر است، در پایان این برنامه، نشست پرسش و پاسخ پیرامون حمایت‌ها و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در بخش‌های مختلف، برگزار شد.

 

تاریخ انتشار : 1398/10/11
کد : 98889
تعداد بازدید: 668