در کارگاه انطباق‌پذیری مسیر تحصیلی شغلی مطرح شد:
تأثیر اشتیاق و راهبردهای خودتنظیمی در مسیر شغلی

کارگاه انطباقپذیری مسیر تحصیلی شغلی به همت بنیاد نخبگان خراسان‌شمالی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامۀ برگزاری کارگاه‌های توان‌افزایی و مهارت‌آموزی، کارگاه انطباقپذیری مسیر تحصیلی شغلی به همت بنیاد نخبگان خراسان‌شمالی و با همکاری آموزش‌و‌پرورش شهرستان گرمه برگزار شد.

در این کارگاه، عنوان شد خوشبینی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی پیش‌بینی کننده خوبی برای موفقیت و بهزیستی تحصیلی است.

وجود رابطۀ معنادار بین ابعاد انطباق‌پذیری مسیر شغلی و مؤلفه‌هایش با اشتیاق تحصیل و تأثیرگذاری راهبردهای خودتنظیمی این رابطه، نقش تفکر در ساخت جهان بیرون، هدف‌گذاری دقیق و اهمیت آن در نیل به موفقیت، اطمینان به باورهای ذهنی، پردازش مسائل پیرامون با روش‌های مختلف و یافتن بهترین راه‌حل در بین آنها، از دیگر نکاتی بود که در این کارگاه به آنها اشاره شد.

مسیرهای مختلف شغلی، رویکردهای مسیر شغلی، نظام انگیزشی و توسعه، تیم سازی و مدیریت کار تیمی، میزان انطباق شخصیت فرد با انواع شغل ها، انواع حواسپرتی و تمرکز در کلاس درس، مهارتهای مطالعه از دیگر موارد ذکر شده در کارگاه بود.

لازم به ذکر است، این کارگاه در دو بخش مجزا برای دانش‌آموزان دختر و پسر شهرستان‌های گرمه، ایور و درق برگزار شد.

تاریخ انتشار : 1398/09/30
کد : 98822
تعداد بازدید: 714