زندگی بیماران با ابزارهای تحریک غیرتهاجمی مغز بهتر می‌شود

فعالیت محققان کشور در حوزه ساخت ابزارهای تحریک غیرتهاجمی مغز را باید اقدامی نویدبخش برای افزایش کیفیت زندگی بیماران و مطالعه مغز دانست.

، چالش "طراحی و ساخت یک سیستم تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز به صورت دقیق و قابل کنترل" توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال برگزاری است. چالشی که با توجه به منابع نیروی انسانی، مراکز تخصصی، مراکز فناوری و زیرساخت های مناسب موجود در کشور هدف گذاری شده است. 

مطالعات انجام‌شده در سال‌های اخیر، تحریک سلول‌های عصبی مغز با روش‌های مختلف غیرتهاجمی شامل تحریک الکتریکی، الکترومغناطیسی، نوری، و فراصوتی را به عنوان راه ‌حل هایی با ارزش برای بهبود اختلالات حرکتی ناشی از سکته، اعتیاد، میگرن، افسردگی، وزوز گوش، دردهای مزمن و سایر موارد مشابه پیشنهاد کرده است.

محمد حسین مقامی عضوکارگروه ایمپلنت مغزی این ستاد نیز درباره این موضوع معتقد است: با توجه به هزینه مناسب، امکان دسترسی به ایمنی قابل ‌قبول این روش‌ ها، و از همه مهمتر امکان پیاده ‌سازی مدارهای مرتبط با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فنی و مهندسی داخل کشور، می توان به ساخت دستگاه ‌هایی برای تحریک غیرتهاجمی و عمقی مغز مبادرت ورزید و برگزاری این چالش اقدامی در این راستا است.

رقابت میان ایده های برتر

بر اساس این گزارش، شرکت‌های دانش بنیان، اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌ها، مخترعان و گروه‌های دانشجویی در این چالش که از ۱۵ مهر ۹۸ آغاز شده طرح های خود را ارائه کرده اند و پس از بررسی طرح ها در کمیته داوران، طرح‌های منتخب مجوز ورود به مراحل بعد را دریافت کردند. 

در این میان ، 23 طرح در مدالیته های مختلف از شرکت ها و دانشگاه هایی از شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، بیرجند، و قزوین در مراحل بعد با یکدیگر به رقابت می پردازند.

این چالش در دو مرحله ادامه پیدا می‌کند و در مرحله اول، پیشنهاد دهندگان پروپوزال‌های برگزیده شده توسط کمیته داوران، حداکثر تا ۱۵ دی ۹۸ فرصت دارند مستندات و شبیه‌سازی رایانه‌ای ایده خود را مطابق با قواعد ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی آماده و جهت ارزیابی ارائه کنند. 

پیاده سازی عملی ایده ها

در پایان این مرحله و پس از داوری تخصصی، به ۵ تیم برتر در مدالیته الکتریکی که با شایستگی بیشتر از سایر طرح‌ها نتایج خود به همراه پیشنهاد پیاده‌سازی فیزیکی طرح مدنظر را ارائه و از آن دفاع کرده باشند، مجوز ورود به مرحله دوم داده خواهد شد تا با استفاده از حمایت مالی ستاد برای پیاده‌سازی عملی ایده خود و دریافت جایزه نقدی ویژه به رقابت بپردازند.

در مرحله دوم که مربوط به ساخت دستگاه در مدالیته الکتریکی و آزمایش آن اختصاص دارد، برگزیدگان داوری تخصصی مرحله اول، ۴ ماه فرصت دارند (حداکثر تا ۱۵اردیبهشت ۹۹) تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی طرح خود، ‌یک “نمونه آزمایشگاهی” برای پیاده‌سازی ایده پیشنهادی خود ارائه کنند.

تاریخ انتشار : 1398/08/12
کد : 88554
تعداد بازدید: 750