در بازار دارایی‌های فکری/
50 درصد مالکیت یک اختراع به قیمت 20 میلیارد فروخته شد

بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن برای عرضه و فروش دارایی‌های فکری در کشور است. در این بازار تبادل گواهینامه‌های ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن برای عرضه و فروش دارایی های فکری در کشور است. در این بازار تبادل گواهینامه های ثبت اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و... انجام می شود. دارایی های فکری در این بازار بعد از طی فرآیندی مشتمل بر ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزش گذاری یا قیمت گذاری، بازاریابی و با تایید کمیته عرضه بازار، آگهی شده و مورد معامله قرار می گیرد.

بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن برای عرضه و فروش دارایی های فکری در کشور است. در این بازار تبادل گواهینامه های ثبت اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و... انجام می شود. دارایی های فکری در این بازار بعد از طی فرآیندی مشتمل بر ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزش گذاری یا قیمت گذاری، بازاریابی و با تایید کمیته عرضه بازار، آگهی شده و مورد معامله قرار می گیرد. از این رو صاحبان فکر و ایده و مخترعین می توانند از این فرصت ایجاد شده برای کسب ثروت از ایده ها و اختراعات بهره بگیرند.

فروش یک اختراع

به تازگی اختراع یک موتور چهار سیلندر به همراه وضعیت دنده ها  و چرخ دنده ها در بازار داریی فکری عرضه شد  و 50 درصد از مالکیت  اختراع این موتور که متعلق به محمد حسین نوروزی است از سوی یک خریدار به ارزش 20 میلیارد ریال خریداری شد. این بالاترین  پیشنهاد برای یک اختراع در تاریخ این بازار تا کنون است .

تاریخ انتشار : 1398/07/21
کد : 88454
تعداد بازدید: 7301