سه شنبه 23 مهر 1398

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

سورنا ستاری در آیین افتتاح مرکز جامع نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی:
با تمام توان از ایجاد ناحیه نوآوری علوم انسانی حمایت می‌کنیم

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه ده میلیارد تومان برای شکل گیری ناحیه نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی اختصاص داده شده است گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعد از شکل گیری ناحیه نوآوری شریف به عنوان الگوی موفق از یک ناحیه نوآوری با محوریت صنعتی و مهندسی، از ایجاد ناحیه نوآوری علوم انسانی حمایت می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی  بنیاد ملی نخبگان، صبح امروز مرکز جامع نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی، میزبان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری بود تا با افتتاح این مرکز باب تازه ای فراروی زیست بوم کارآفرینی به کمک علوم انسانی گشوده شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، در این مراسم که با افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز رشد و نوآوری علوم انسانی همراه بود، از اهمیت این علوم در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان گفت و افزود: کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه های علوم انسانی یک شاخصه مهم پیشرفت به شمار می رود. تلاش می کنیم تا گستره نفوذ علوم انسانی در شرکت های دانش بنیان و استارتاپ‌ها افزایش یابد.

حمایت صد میلیارد ریالی برای ایجاد ناحیه نوآوری علوم انسانی

ستاری درباره حمایت ده میلیارد تومانی برای ایجاد و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی با محوریت رونق زیست بوم نوآوری حوزه علوم انسانی گفت: این حمایت برای توسعه کار فناورانه و نوآورانه در حوزه علوم انسانی تخصیص خواهد یافت. حوزه علوم شناختی و علوم انسانی ایده های نوآوری بسیار زیادی وجود دارد که نتایج و خروجی های آن در حوزه سلامت نمایان شده است و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کنار هدایت و حمایت جوانان دانش آموخته و خلاق به سوی استارتاپ‌های این حوزه می تواند ضمن خلق ارزش افزوده درخور توجه، میزان قابل توجهی اشتغال به ارمغان بیاورد.

رییس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان به چالش‌‌های موجود برای ورود علوم انسانی به عرصه کارآفرینی اشاره کرد و افزود: علوم انسانی اگرچه در ورود به عرصه کارآفرینی با چالش هایی مواجه بوده، اما حوزه بسیار مهمی در اقتصاد دانش بنیان به شمار می رود. روح کارآفرینی با حضور علوم انسانی تجلی و معنا پیدا می کند. در بسیاری از حوزه ها، علوم انسانی هسته اصلی کار نوآورانه به حساب می آید.

ستاری از تلاش های زیرساختی و حمایت ها برای پررنگ شدن نقش علوم انسانی در حوزه اقتصاد دانش بمادامه داد: اکنون استارتاپ های مختلفی در حوزه های تامین نیروی انسانی، گردشگری و بازی به طور جدی فعالیت می کنند. یکی از کارکردهای علوم انسانی در استارتاپ های مبتنی بر فناوری های پیشرفته است و به طور جدی به دنبال این هستیم به کمک علوم انسانی در حوزه این استارتاپ ها اتفاقات خوبی بیفتد.

ستاری به گام‌های پیموده شده برای نقش آفرین ساختن علوم انسانی در حوزه کارآفرینی اشاره کرد و افزود: مرکز نوآوری علوم انسانی از چند سال پیش گام های اولیه خود را آغاز کرده است و اکنون به همت رئیس دانشگاه و دیگر همکاران، هسته اصلی نوآوری در دل دانشگاه شکل گرفته است. امیدواریم این کار پیشرو همچنان ادامه پیدا کند ما نیز وظیف خود می دانیم از این مسیر حمایت کنیم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، افتتاح آزمایشگاه تحقیقاتی علوم شناختی در دانشگاه علامه را هم راستا با گام جدیدی که در دانشگاه های علوم انسانی اتفاق می افتد، دانست و گفت: پیش تر، عمده تمرکز دانشگاه های علوم شناختی در حوزه های مهندسی بود اما اکنون تعامل میان این دو بخش بیش تر شده و دانشکاه علامه در مسیر تعامل با علوم و فناوری های شناختی گام تازه ای برداشته است.

رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی گفت: توسعه علوم شناختی به سرعت در حال پیشرفت است و بیش از 500هزار متر مربع را در دانشگاه ها و اطراف آن برای توسعه این حوزه اختصاص دادیم.

ستاری حضور و استقبال بخش خصوصی ازنوآوری و فناوری را فرصتی برای توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری گفت و ادامه داد: ماحصل آن را در توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در پهنه شهری و ظهور کارخانه های نوآوری و ناحیه های نوآوری به ویژه پیرامون دانشگاه ها شاهد هستیم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از حمایت ده میلیارد تومانی برای ایجاد و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی با محوریت رونق زیست بوم نوآوری حوزه علوم انسانی خبر داد و افزود: این حمایت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای توسعه کار فناورانه و نوآورانه در حوزه علوم انسانی با ایجاد پارک علم و فناوری و ناحیخ نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی تخصیص خواهد یافت.

رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: علوم شناختی و علوم انسانی ایده های نوآوری بسیار زیادی وجود دارد که نتایج و خروجی های آن در حوزه سلامت نمایان شده استو سرمایه گذاری بخش خصوصی در کنار هدایت و حمایت جوانان دانش آموخته و خلاق به سوی استارتاپ‌های این حوزه می تواند ضمن خلق ارزش افزوده درخور توجه، میزان قابل توجهی اشتغال به ارمغان بیاورد.

ستاری افزود: لازم است در حوزه هایی که طی چند سال گذشته به موفقیت دست یافته ایم، تمرکز بیش تری داشته باشیم و با حرکت در این مسیر، رشد قابل توجهی را در کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی حوزه علوم انسانی شاهد باشیم.

ناحیه نوآوری علوم انسانی راه اندازی می‌شود

حسین سلیمی رییس دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به قرار دادن دانش گاه در یک اکوسیستم نوآورانه برای خلق ثروت و اندیشه ورزی در حوزه های مختلف گفت: ما هم فضای فیزیکی و هم فضای پژوهشی دانشگاه را به این ست سوق دادیم. ما تنها دانشگاهی در کشور هستیم که دانشجویان علاوه بر دانش آموختگی یک دوره مهارت آموزی شرکت می کنند.

وی افزود: این دوره رایگان است و بالغ بر 5000 نفر به طور سالانه در این دوره ها شکت می کنند. استقبال از این دوره ها بی نظیر بوده است و این دوره با مراکز رشد، کارآفرینی و نوآوری پیوند خورده است و در همین راستا، دانشگاه در زیست بوم نوآوری نقش آفرینی می کند.

رییس دانشگاه علامه طباطبایی از ایجاد ناحیه نوآوری این دانشگاه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت و افزود:به زودی با افتتاح ساختمان شماره 3 دانشگاه، طرح جامع نوآوری دانشگاه به مرحله نهایی می رسد و در منطقه فعلی، دهکده نوآوری و فناوری را راه اندازی کنیم. امیدواریم بعد از دانشگاه صنعتی شریف یتوانیم اولین دانشگاهی به ویژه در حوزه علوم انسانی باشیم که یک ناحیه نوآورانه را اطراف دانشگاه شکل می دهیم.

بازدید از زیست بوم نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، به بخش های مختلف زیست بوم نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی دیدن کرد و با جوانانمفعال در هسته های نوآور مرکز رشد و نوآوری به گفت و گو نشست.

زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی با هدف اشتغال دانش آموختگان، حل مسائل جامعه با رویکرد خلاقانه و نوآور و پرورش نیروی انسانی دارای مهارت، یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه های نسل سوم ایجاد شده است.

مرکز رشد و نوآوری شماره دو که امروز توسط ستاری افتتاح شد، در حوزه هوشمندسازی و حمل و نقل شهری در دهکده المپیک افتتاح شده است. دو شتابدهنده نوآوری، فضای کار اشتراکی، خانه رویداد و دفاتر کسب و کار های نوآور از بخش های اصلی این مجموعه هستند. در این دانشگاه همچنین آزمایشگاه های زنده از جمله آزمایشگاه علوم شناختی،دبه محققان داخلی و خارج از دانشگاه خدمات ارائه می کند.

شروع علامه ای، برنامه به علاوه هزار، و بوت کمپ های تخصصی از برنامه های این دانشگاه در راستای توسعه فناوری به کمک علوم انسانی است.


تاریخ انتشار : 1398/07/09
کد : 88384
تعداد بازدید: 291

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601