با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی/
تنوع سبد انرژی ایرانی یک گام به جلو برداشت

محققان کشور با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق ارائه روشی نوین برای تولید هیدروژن با خلوص بالا شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت را باید یکی از راه های مدرن تامین انرژی بدانیم. البته استفاده از آن در آغاز مسیر قرار دارد و سرمایه گذاری و تحقیقات زیادی بر روی هیدروژن به عنوان سوختی دارای توجیه اقتصادی در حال انجام است. البته علت توجه محققان به هیدروژن نیز بی دلیل نیست. گاز هيدروژن خصوصیاتی همچون تمايل واکنش دهندگی بالا، فراوانی و عدم آلايندگی محيط زيست را دارد.

اما یکی از مهمترین روش های تولید هیدروژن با خلوص بالا استفاده از غشای پالادیمی است که در اكثر مراكز پژوهشی معتبر دنیا روی آن کار می شود.
با توجه به اهمیت این فناوری در صورت حمايت از طرح ها در این حوزه مي توان همزمان با كشورهاي پيشرو در اين مسير قدم برداشت و از دستاوردهای اين طرح در زمينه های مرتبط با پیل سوختی مانند کاربردهای نیروگاهی و خودروسازی استفاده کرد. بنابراین طرحی با عنوان «ساخت غشای كامپوزيتی پالاديمی با روش لايه گذاری بدون اعمال جريان (ELP) به منظور تخليص هيدروژن به عنوان خوراك پيل سوختی» توسط محققان در دانشگاه صنعتی بابل و با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد.

مجید تقی زاده مجری این طرح پژوهشی هدف از انجام آن را ساخت غشا پالادیمی با روش لایه گذاری بدون اعمال جریان دانست که از هیدروژن تولید شده به این روش می توان به عنوان خوراک پیل سوختی استفاده کرد.

سوختی پاک برای آینده

به گفته وی، مجموعه ای از عوامل مختلف از جمله محدوديت منابع فسيلي، تأثيرات منفی زيست محيطی، بهره گيری از منابع هيدروكربنی، افزايش قيمت سوخت های فسيلي، منازعات سياسی و تأثير آن بر ارائه انرژی پايدار از جمله دلايلی هستند كه بسياری از سياستمداران و متخصصان مباحث انرژی و محيط زيست را در حركت به سوی ايجاد ساختاری نوين مبتنی بر امنيت ارائه انرژی، حفظ محيط زيست، ارتقاء كارايی سيستم انرژی وادار کرده است. از جمله منابعی كه در آينده می توان به عنوان سوخت پاك، قابل حمل و نقل، مناسب و كارآمد مورد استفاده قرار گيرد علاوه بر الكتريسيته، هيدروژن است.

تقی زاده همچنین بیان کرد: پيل های سوختي يکی از مهمترين مبدل های انرژی در آينده هستند که از هيدروژن خالص، متانول و گاز طبيعي به عنوان خوراک استفاده مي کنند. تبديل انرژی شيميايی به انرژی الکتريسيته در پيل هاي سوختي فرايندی مستقيم است که بدون ايجاد آلودگی های زيست محيطی و صوتی انجام می شود. از اين رو مطالعه راه های مختلف توليد و خالص سازی هيدروژن ضروری به نظر می رسد. یکی از مهمترین روش های تولید هیدروژن با خلوص بالا استفاده از غشای پالادیمی است که در اكثر مراكز پژوهشي معتبر دنیا مورد مطالعه قرار دارد.

تاریخ انتشار : 1398/06/20
کد : 88275
تعداد بازدید: 1294