محققان ایرانی در طرحی پژوهشی کارايی شبکه‌های برق را افزایش دادند

محققان کشور طرحی پژوهشی را انجام دادند تا به عنوان ابزاری قدرتمند و قابل اتکا شرکت‌های توزیع برق را در زمینه تصمیم‌گیری برای نصب و به کارگیری کلیدهای مانور کنترل از راه دور یاری رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ تأمين انرژی الکتريکی مورد نياز مشترکان با کمترين هزينه و سطح قابل قبولی از قابليت اطمينان هدف اصلی بهره برداران و برنامه ريزان سيستم های قدرت است. صنعت برق برای دستیابی به این اهداف با موانعی همچون فرسودگی شبکه موجود، بار در حال رشد و محدوديت بودجه برای تقويت و توسعه شبکه مواجه است. 

پس این شرایط صنعت برق را ملزم به یافتن راهی برای بهره گیری هر چه بهتر از شبکه و تجهیزات موجود کرده است. بدین ترتیب محققان این حوزه مفهوم شبکه هوشمند را به منظور افزايش کارايی شبکه های برق پيشنهاد دادند. 

اما به چه شبکه ای هوشمند گفته می شود. این شبکه ها با فناوری های پیشرفته برای مدیریت سیستم به صورت قابل اطمینان و کم هزینه تجهیز می شوند. اتوماسیون شبکه توزیع یکی از فناوری های مورد توجه در مفهوم شبکه هوشمند است. در یک سیستم اتوماسیون توزیع، تجهیزات مختلفی نظیر کلیدهای مانور کنترل از راه دور برای افزایش کنترل پذیری شبکه و در نتیجه تغییر سریع تر شرایط بهره برداری با توجه به وضعیت حاکم بر سیستم مورد توجه قرار می گیرد. 

اگر چه بهره گیری از کلیدهای مانور کنترل از راه دور مزایای بسیاری دارد اما مستلزم سرمایه گذاری گزافی است. بنابراین بهینه سازی تعداد و محل نصب این کلیدها با توجه به سود حاصل از به کارگیری آن ها و هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز از اهمیت بالایی برخوردار است.

بنابراین محققان کشور طرحی با عنوان «بهينه سازي تعداد و محل نصب كليدهای با قابليت كنترل از راه دور در شبكه های توزيع برق با لحاظ ريسك مالی ناشی از عدم قطعيت در عوايد حاصله» را مطرح کردند که توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی برای حمایت تصویب شد. 

این طرح پژوهشی در گام نخست به ارائه مدلی ریاضی برای بهینه سازی تعداد و محل نصب کلیدهای مانور کنترل از راه دور در شبکه های توزیع با لحاظ هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز و سود مالی حاصل از بکارگیری آن ها پرداخت. سپس مدل ارائه شده برای لحاظ رفتار شرکت های توزیع خصوصی و محدودیت ها و اولویت های مالی آن ها توسعه داده شد. مدل توسعه یافته قادر به لحاظ ریسک مالی ناشی از عدم قطعیت ها در عواید حاصله از بکارگیری کلیدهای قابل کنترل از راه دور است. این عدم قطعیت ها نیز ناشی از رفتار تصادفی رویدادها در سطح شبکه توزیع است. 

مدل تصمیم گیری حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند و قابل اتکا شرکت های توزیع برق را در خصوص تصمیم گیری برای نصب و بکارگیری کلیدهای مانور کنترل از راه دور یاری رساند. همچنين، روش ارائه شده در اين طرح پژوهشی شرکت های برق را قادر به دستيابی حداکثری به منافع حاصل از پياده سازی اتوماسیون توزیع و نصب کلیدهای کنترل از راه دور می کند که موجب افزایش و بهبود کارايی شبکه می شود.

تاریخ انتشار : 1398/02/02
کد : 87882
تعداد بازدید: 409