براساس وظایف کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی/
بسته‌های راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای جدید در حوزه زیست‌فناوری تهیه می‌شود

یکی از وظایف کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، تهیه بسته‌های راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای جدید در حوزه زیست‌فناوری است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ کارگروه اقتصاد زیستی در راستاي پیشبرد اهداف راهبردی ستاد توسعة زیست‌فناوری برای رشد و ارتقاء اقتصاد مبتنی بر محصولات و خدمات زیستی کشور، در چهارچوب سیاستها و راهبردهاي مصوب ستاد توسعه زیست‌فناوری و همسو با نقشه‌راه زیست فناوری کشور تشکیل شده است و بر اساس وظایفی که برای این کارگروه تعیین شده است، تهیه بسته های مربوط به راه اندازی کسب و کارهای جدید در حوزه زیست فناوری و شرکت های خدماتی توسعه کسب و کار مرتبط یکی از اولویت های کاری این کارگروه است.

همچنین، تحقق آسیب شناسی و برنامه‌ریزی برای تکمیل تدوین استانداردهای مورد نیاز در رابطه با محصولات زیست فناوری با قابلیت ورود به بازار، تهیه بسته های مکانیزم حمایتی و تشویقی در حوزه حمایت از ورود محصولات حوزه فناوری زیستی به بازار ( یارانه های دولتی، اصلاح سیستم مالیاتی، ارائه تعرفه های دولتی)، طراحی شبکه مجازی اقتصاد زیستی و ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی از محصولات زیست فناوری دنیا و غیره نیز از دیگر اولویت های تعیین شده برای این کارگروه است.

در واقع اقتصاد زیستی به تمام فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که با تولید منابع زیستی تجدیدپذیر و تبدیل آنها به غذا، محصولات با پایة زیستی و سوخت زیستی شروع می‌شوند. اقتصاد زیستی زنجیرة تأمین را در کشاورزی، جنگلداری، غذا، پالپ و کاغذ و بخشی از صنایع شیمیایی، زیستفناوری و انرژی مدیریت می‌کند.

تاریخ انتشار : 1397/06/14
کد : 76665
تعداد بازدید: 2192