ویژه تیرماه/
«سرآمد» چهل و پنجم منتشر شد

چهل و پنجمین شماره ماهنامه خبری، علمی، آموزشی و تحلیلی «سرآمد» با نگاهی به تاثیر اوضاع فعلی اقتصاد بر اکوسیستم استارتاپی و دانش بنیانی، ویژه تیرماه 1397، به میان مطبوعات کشور آمده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ دانش و فناوری؛ رفیقانی هستند که در هنگامه دشواری و سختی به داد ما می رسند. اکنون بیش از هر زمان دیگری ما به یاری این دو یار عزیز نیازمندیم. اوضاع فعلی اقتصاد کشور همزمان با رشد چشمگیر استارتاپ ها و به بلوغ رسیدن زیست بوم کارآفرینی و نوآوری ایران، آوردگاهی را ایجاد کرده است که بی شک ایستادن در سویه دانش و فناوری، ما را پیروز خواهد کرد. ماهنامه «سرآمد» در چهل و پنجمین شماره خود که به تازگی منتشر شده است، نگاهی ویژه به این موضوع انداخته و مطالب متنوع و متعددی را ارائه کرده است.

نیاز حداکثری

پرویز کرمی سردبیر «سرآمد» در چهل و پنجمین شماره این ماهنامه، در باب سرمایه های ارزشمند انسانی در کشور و نیاز به حضور حداکثری مردم، دست به قلم برده است. او در بخشی از سرمقاله «سرآمد» نوشته است: «خداونــد متعــال بــه مــا ایرانی‌هــا نعمــت «مــردم» را ارزانــی داشــته اســت. نعمــت اصلــی ایــران نــه زیرزمینــی و لابــه‌لای طبقــات خــاک، کــه روی زمیــن، زنــده و ســاعی کار و کارآفرینــی می کنــد و چرخ هــای اقتصــاد کشــور را بــه حرکــت درمــی آورد. بی تعــارف بایــد بفهمیــم کــه سـرمایه اصلـی کشـور ایرانیـان خوشفکـر و خالقــی هســتند کــه از هیــچ تولیــد ثــروت می کننــد و بــدون اتــکا بــه نفــت و پــول دولــت دانــش و هنــر می آفریننــد و بــه دنیــا عرضــه می کننــد. اتفاقــا در دنیــا هــم مناســبات ســنتی اقتصــاد رو بــه زوال اســت و اقتصــاد دانش بنیــان جایگزیــن آن شــده اســت. کافــی اســت مــا نگاهمــان را اصلاح کنیـم و بـه جـای پافشـاری بیـش از حـد بـر نفـت نقـش و اهمیـت کارآفرینـان و صاحبـان شــرکت های دانش بنیــان را افزایــش دهیــم.»

از کارآموزی

علی رجبی مدیرعامل جوان یک استارتاپ فعال در کشور با «سرآمد» گفت وگویی کرده و در آن تجربیات کارآفرینی اش را به اشتراک گذاشته است. او معتقد است: «نقطه اثرگذار در فضای کار منابع انسانی است و ما هم تمرکز خود را روی آموزش منابع انسانی گذاشتیم.» او برای استارتاپ خود شعار «از کارآموزی به کارآفرینی» را انتخاب کرده است.

سلامت نوجوانان

مرضیه یقینی هم‌بنیانگذار یک استارتاپ داخلی هم در گفت وگو با «سرآمد» چهل و پنجم، درباره فعالیت های کارآفرینانه اش که به مهارت آموزی نوجوانان اختصاص دارد، نکاتی را ارائه کرده است. او می گوید: «جای حمایت از سلامت روان نوجوانان در جامعه و مسوولین خالی است و به نظر می رسد بیشتر باید به این مسائل پرداخته شود. از طرف دیگر چالش دیگری که با آن رو به رو هستیم اسکیل کردن است و این که بتوانیم به مرحله درآمدزایی برسیم.»

صدور مجوز

زهرا طهماسبی نادری هم مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی است که به «سرآمد» به گفت وگو نشسته و درباره این حوزه جذاب و پرظرفیت نکاتی را مطرح کرده است. او معتقد است که اختیار صدور مجوزها در حوزه دانش بنیان به استان ها تفویض شود و براساس تجربیات اش ابراز می کند: «برای دانش بنیان شدن فقط محصول مطرح نیست بلکه روند و فرآیند رسیدن به محصول نیز بحث دیگری است؛ این که محصولی که تولید می شود از طریق تحقیق و توسعه شکل گرفته باشد و پایه تولید آن مقالات و نتایج تحقیقات شرکت باشد. حتی هدف گذاری محصول و کاربرد آن هم روی این مساله تاثیرگذار است.»

غیرمولد و مولد

اما پرونده ویژه شماره 45 «سرآمد» به تحلیل تاثیر اوضاع فعلی اقتصاد بر اکوسیستم استارتاپی و دانش بنیانی اختصاص دارد و در آن به این موضوع می پردازد که «بازارهای غیرمولد، سرمایه های مولد را می بلعد». در این پرونده، گزارش ها و یادداشت هایی از کارشناسان و فعالان حوزه دانش بنیان کشور ارائه و ابعاد مختلف شرایط فعلی اقتصاد و راه های مقابله دانش بنیانی با آورده شده است.

حرکت دستوری

مهدی زیودار عضو هیئت مدیره یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر فعال در کشور است. او در این حوزه نکات گفتنی فراوانی دارد که در گفت وگو با «سرآمد» بخشی از آنها را بیان کرده است. او بر این باور است که «از نظر من با شعار یا با حرکت دستوری امکان حمایت از تولید ملی فراهم نخواهد شد و کارکردی هم نخواهد داشت. تولیدکننده باید به خوبی شناخت دقیقی از نیاز بازار داشته باشد و براساس نیاز، اقدام به تولید کالاهای باکیفیت و البته با قیمت رقابتی کند، در غیر این صورت تولید کالاهای غیرقابل رقابت با محصولات بین المللی امکان پذیر نخواهد بود.»

تبادل نوآوری

حسین اخلاق پور نیز که به عنوان مدیرعامل یک استارتاپ فعال در کشور فعالیت می کند، معتقد است که «استارتاپ ها و صنایع دستی، تبادل نوآوری و سرمایه انجام دهند». او که به «سرآمد» چهل و پنجم گفت وگو کرده، معتقد است که «برای اینکه بتوان پول مردم را به سمت تولید داخل کشاند، تنها با شعار حمایت از تولید داخل نمی توان به این هدف دست پیدا کرد، بلکه باید چیزی بیش از یک شعار در میان باشد. مدیران این صنایع باید یک رویکرد جدید را پی بگیرندف رویکردی که با لانچ کردن پروژه های نو همراه باشد. با تکنولوژی جدید می توانند تولیدات را با هزینه کمتر و بهره وری بیشتر به سرانجام برسانند.»

بازار دلالی

شادرج سماوی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان هم در گفت وگویش با «سرآمد» این سوال را مطرح کرده است که «چرا سرمایه های مولد جذب بازار دلالی می شود؟» بنابر گفته های این کارآفرین ایرانی؛ «برای ارتقای تولیدات داخلی باید بین سه عنصر «ساخت» و «تولید علم» و «بازار» ارتباط قوی ایجاد شود. حمایت مالی دولتی به خودی خود قادر به ایجاد بستر لازم برای رشد تولیدات داخلی نیست.»

ضرر ارزی

از سوی دیگر، سروش ایوبی بنیانگذار یک استارتاپ فعال در کشور معتقد است که «شرکت های دانش بنیان از نوسانات ارزی ضرر می کنند» و در ادامه گفت وگوی خود می گوید: «اگر نوآوری با نگاه اقتصادی باشد و طرح تجاری مناسبی وجود داشته باشدف قطعا توانایی جذب سرمایه هم به وجود می آید. البته این انتظار واهی است که از یک سرمایه گذار انتظار داشته باشیم پول خود را در جای غیرمطمئن یا با ریسک بالا و بازدهی پایین سرمایه گذاری کند. در نتیجه یک شرکت نوآور باید بتواند طرحی را به یک سرمایه گذار ارائه دهد که بازدهی بالاتر و ریسک پایین تر از بازارهای غیرمولد داشته باشد.»

در بخش های دیگر «سرآمد» چهل و پنجم، گفت وگوها، گزارش ها، اخبار و یادداشت های متعددی ارائه شده است که مخاطبان با در اختیار داشتن نرم افزار کدخوان در موبایل های هوشمندشان می توانند از متن، فیلم، صدا و تصویرهای تعبیه شده در آن بهره مند شوند.

چهل و پنجمین شماره ماهنامه «سرآمد» به صاحب امتیازی بنیاد ملی نخبگان، مدیرمسوولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در 132 صفحه  و ویژه تیرماه 1397 منتشر شده است.

تاریخ انتشار : 1397/05/08
کد : 76446
تعداد بازدید: 1154