توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز/
خدمات نوینی در حوزه پردازش تصویر مغز به محققان کشور ارائه می‌شود

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با توجه به نقش مهم آزمایشگاه پردازش تصویر در پردازش تصاویر MRI ثبت شده، خدمات نوینی را جهت ارائه به محققان حوزه نقشه برداری مغز ارائه می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ با توجه به انجام و ارزیابی روال‏های جدید از پردازش تصاویر MRI در آزمایشگاه پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، این آزمایشگاه لیست خدمات نوینی را به خدمات آزمایشگاه پردازش تصویر  اضافه کرده این اقدام با هدف آشنایی هر چه بیشتر محققان در انجام پروژه های علوم اعصاب انجام شده است.

خدمات پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز شامل پردازش داده task-fMRI با استفاده مدلGLM، آنالیز داده rest-fMRI  با استفاده از ICA و استخراج نقشه FA از تصاویر DWI بود که از این پس محققان میتوانند از خدماتی همچون آنالیز داده ساختاری با استفاده از نرم افزار freesurfer ، آنالیز داده ساختاری به روش VBM ، آنالیز connectivity داده rest-fMRI  و همچنین ترکتوگرافی فیبرهای عصبی از تصاویر  DTI را علاوه بر روال‏های پردازشی قبل مورد استفاده قرار دهند.

این آزمایشگاه با هدف پاسخگویی بخشی از نيازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمينه ايجاد زيرساخت تصويربرداری و تحريک مغزی برای تحقيقات شناختی و ارائه خدمات دانش بنيان در حوزه علوم و فناوری های شناختی و نقشه برداری مغز با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شده است.

تاریخ انتشار : 1397/04/12
کد : 76291
تعداد بازدید: 1306