مستعدان‌برتر بوشهری از مجموعه نهادهای فناورانه و صنایع بازدید می‌کنند

ثبت‌نام در مجموعه بازدیدهای بنیاد نخبگان استان بوشهر از نهادهای فناورانه و مراکز صنعتی استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در راستای بررسی نیازها و چالشهای صنایع درون‌استانی و تعامل متقابل مستعدان‌برتر و متخصصان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان با صنعتگران، مجموعهای از بازدیدهای هدفمند از نهادهای فناورانه و صنایع بومی به همت بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار می‌شود.

در اولین دورۀ این برنامه، بازدید از شرکت‌های شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان (بوشهر)؛ شرکت پالایشگاه گاز فجر جم واقع (جم)؛ شرکت پتروشیمی پردیس(عسلویه) و شرکت پتروشیمی جم(عسلویه) انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام در بازدیدهای بنیاد نخبگان استان بوشهر از نهادهای فناورانه و مراکز صنعتی استان بوشهر تا 15 تیرماه، به سامانۀ boushehr.bmn.ir مراجعه کنند.

تاریخ انتشار : 1397/04/09
کد : 76267
تعداد بازدید: 4232