بر اساس توافقنامه بین معاونت علمی و استانداری مازندران مقرر شد؛
شبکه نوآوری استان مازندران ایجاد می‌شود

شبکه نوآوری استان مازندران بر اساس توافقنامه ای فی مابین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و استانداری مازندران ایجاد خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ این شبکه با هدف «حمایت از شکل گیری و رشد استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین در استان»، «حمایت از توسعه زیست بوم نوآوری در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی»، «تسهیل ورود دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به اقتصاد دانش بنیان و ایجاد ثروت از فعالیت های فناورانه»، «بهره گیری از ظرفیت بنگاه های اقتصادی و صنایع موجود در استان به ویژه بخش خصوصی برای ارتقای زیست بوم نوآوری» در استان مازندران راه اندازی می شود.

همچنین از دیگر اهداف شکل گیری این شبکه می توان به مواردی چون «توسعه ظرفیت نوآوری و فناوری در بنگاه های اقتصادی فعال از طریق گسترش روابط میان پارک، مراکز رشد فناوری و مراکز نوآوری با بنگاه های اقتصادی»، «توسعه نهادی و توانمندسازی نیروی انسانی کارآمد برای فعالیت در نهادهای مربوطه»، نبسترسازی برای بروز استعداد و شایستگی نخبگان و دانشجویان در دانشگاه ها»، «یکپارچه سازی برنامه های نوآوری و فن‌آفرینی در سطح استان» و غیره اشاره کرد.

این موافقت نامه به مدت 5 سال منعقد شده است و در صورت توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود و در هفت ماده و دو تبصره به امضای طرفین رسیده است.

در این موافقت نامه، معاونت علمی متعهد شده است که راهکار و همکاری در تدوین سیاست ها و راهبردهای لازم برای اجرای برنامه توسعه شبکه نوآوری و فناوری استان را ارائه کند و در معماری شبکه نوآوری و فناوری استان و ارتقای بهره وری آن همکاری کند، همچنین از مراکز نوآوری در دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، بنگاه های اقتصادی خصوصی و سایر نهادهای عضو شبکه نوآوری و فناوری استان حمایت کند.

این شبکه با محوریت پارک علم و فناوری مازندران، با حمایت راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری استانداری، ضمن به کارگیری ظرفیت های ملی و استانی، با محوریت حل مشکلات استان در حوزه هایی مانند مدیریت پسماند، صنایع تبدیلی، استفاده از منابع عظیم دریای خزر و با رویکرد حمایت از استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و حضور پررنگ بخش خصوصی شکل خواهد گرفت.

در این جلسه مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی، پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی، اسماعیل قادری فر رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، حسام زند حسامی مدیر کل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی، محمد اسلامی استاندار مازندران و علی معتمدزادگان رییس پارک علم و فناوری استان حضور داشتند.

تاریخ انتشار : 1397/04/06
کد : 76252
تعداد بازدید: 5055