با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی محقق شد/
حمایتی از جنس رشد نوآوری و خلاقیت

کارگروه ثبت اختراع صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی از ثبت اختراع‌ها و طرح‌های صنعتی در خارج از کشور حمایت می‌کند تا توسعه و رشد خلاقیت میان محققان کشور را شاهد باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ دانشی مفید است که به ثروت تبدیل شود و نتایج آن در جامعه نمایان شود. در این مسیر، ثبت اختراع و ایده مد نظر دارای اهمیت بسیاری است. کارگروه ثبت اختراع صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی حمایت از ثبت اختراع ها و طرح های صنعتی در خارج از کشور را انجام می دهد.

حمایتی که جنس آن توسعه تحقیقات، نوآوری ها و رشد خلاقیت محققان و جوانان کشور است. از زمان فعالیت این کارگروه در سال 1386 تا سال گذشته هزار و 78 درخواست تبت اختراع در خارج از کشور به آن ارسال شد که سیصد و 61 درخواست مصوب شد.

همچنین با توجه به گسترش فعالیت‌های کارگروه ثبت اختراع صندوق و افزایش کارگزاری‌های آن در سال1396، تمامی طرح‌های ارسالی به «USPTO» بدون اصلاحات و در مرحله نخست دارای حق ثبت اختراع‌ شدند. بر اساس گزارش استخراج شده در سال 1395 نیز، از بین پتنت های ایرانی ثبت شده در USPTO حدود 8/24 درصد آن توسط صندوق حمایت شده است. حدود 3/31 درصد از کل پتنت ها حداقل یک استناد دریافت کرده اند که سهم پتنت های حمایت شده توسط صندوق حدود 5/39 درصد و سهم سایر پتنت ها 7/28 درصد است.

تاریخ انتشار : 1397/03/21
کد : 76164
تعداد بازدید: 1293