ضرغام:
تقویت خلاقیت و ایده‌پردازی در دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی در حال انجام است

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی گفت: برنامه‌ای برای بروز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در دانش‌آموزان در صندوق آغاز شده است که 13 میلیون دانش آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ نصرت الله ضرغام رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی درباره برنامه های این مرکز برای تقویت ایده پردازی در دانش آموزان اظهار کرد: کمک به بروز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در دانش آموزان یکی از اهدافی است که در صندوق دنبال می شود در این راستا برنامه ای در صندوق آغاز شده است.وی با اشاره به اینکه با این اقدام توانمندی دانش آموزان برای ورود به جامعه و استفاده از ظرفیت فکری آنها افزایش پیدا می کند گفت: آینده کشور در دست دانش آموزان قرار دارد و هر اقدامی برای آنها تضمینی برای آینده کشور است. البته صندوق در اقداماتی نیز برای مهدهای کودک دارد. این برنامه در خصوص شناخت و پرورش استعداد کودکان حاضر در این مهدها است. هدف ایجاد اکوسیستم آموزشی از خانه به مهد و از مهد به جامعه و دانشگاه است.

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در ادامه با اشاره به به توسعه علمی کشور و افزایش مدت زمان حمایت از پژوهشگران به 10 سال بیان کرد: یکی از اقدامات صندوق که در ارتباط با حمایت از طرح های پژوهشی و به تبع توسعه علمی کشور انجام می شود اعطای کرسی های پژوهشی به پژوهشگران است که مدت آن  به 10 سال  افزایش یافته است که پنج سال اول داخلی و پنج سال دوم با حداقل یک همکاری بین المللی ادامه می یابد.

ضرغام درباره حمایت از پایان نامه های دکتری نیز گفت: سومین فراخوان حمایت از رساله های دکتری نیز که در اواخر سال گذشته اعلام و تا اواسط اردیبهشت ماه تمدید شده است با استقبال پژوهشگران رو به رو شده به گونه ای که پیش بینی می شود تعداد پایان نامه های دریافتی تا پایان سال جاری افزایش قابل توجهی در مقایسه با سال های گذشته داشته باشد.

تاریخ انتشار : 1397/02/03
کد : 75901
تعداد بازدید: 1210