کتابچه معرفی شرکت دانش‌بنیان دریایی منتشر شد

با توجه به نبود شناخت کافی کارفرمایان و سازمان‌های دریایی از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی؛ ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی، اقدام به انتشار کتابچه‌ای‌ به‌منظور معرفی و استفاده از ظرفیت های موجود در کشور کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ یکی از خلاءها و مشکلاتی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی وجود دارد، عدم شناخت کافی کارفرمایان و سازمان‌های دریایی از توانمندی  این شرکت‌هاست.  با توجه به‌ضرورت این امر و توسعه کیفی و کمی شرکت‏های دانش‌بنیان دریایی و همچنین تکمیل زنجیره ارتباط شرکت‏ها با متقاضیان و کارفرمایان دریایی، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی  اقدام به تهیه و انتشار کتابچه معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی به دو زبان فارسی و انگلیسی نموده است. در این کتابچه به معرفی شرکت‌ها، حوزه فعالیت، محصولات و توانمندی شرکت‏های دانش‌بنیان دریایی  پرداخته‌شده است.

از سوی دیگر، امروزه شاهد رشد توانمندی‌های کشور در حوزه محصولات دانش‌بنیان  دریایی بوده که باهمت جوانان این مرزوبوم  محصولات فناورانه دریایی  متنوعی در داخل تولیدشده است. با توجه به حمایت‌های صورت گرفته و سیاست‌های اتخاذشده در خصوص توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی، تعداد این شرکت‌ها روند افزایشی مناسبی داشته‌اند. به‌طوری‌که در سال 93 و ابتدای تأسیس ستاد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی 12 شرکت بوده که این تعداد در پایان سال 96  با   سی صد درصد، رشد به 49 شرکت رسیده است.
 
بر همین اساس، کتاب فوق در اختیار سازمان‌ها و متقاضیان دریایی قرار خواهد گرفت و زمینه مناسبی را برای گسترش ارتباط شرکت‌ها با سازمان‌ها را فراهم خواهد کرد.

تاریخ انتشار : 1397/02/01
کد : 75884
تعداد بازدید: 1386