ایران و برزیل همگام در مسیر پیشرفت علمی و فناورانه حوزه علوم شناختی

در راستای پیشبرد اهداف بین‌المللی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی، ایران و برزیل در امر تقویت و تداوم همکاری‌های پایدار علمی در حوزه‌های علوم شناختی، مسیر رو به پیشرفتی را طی می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و مراکز علمی معتبر برزیل برای تقویت زمینه های همکاری ها با اتخاذ سیاست های حمایتی اجرای پروژه های مشترک توسط محققان و متخصصان را در اولویت پیوندهای همکاری متقابل قرارداده تا زمینه های تبادل تجارب، انتقال یافته های علمی، همکاری های مشترک و نیز مبادله استاد و دانشجو فراهم شود.

ایران و برزیل برای توسعه و گسترش و تعمیق همکاری های علمی و جلب محققان و متخصصان در بخش های مختلف بویژه در حوزه توسعه علوم و فناوری های شناختی، میز همکاری مشترک میان دو کشور را ایجاد کردند تا دامنه فعالیت ها و تشریک مساعی برای همکاری های متقابل تقویت شود.

همچنین برگزاری شش دوره فراخوان جهت پذیرش طرح های پژوهشی در زمینه های علوم شناختی حاصل ارتباط و تماس های کارشناسان ارشد ستاد علوم شناختی و دو مرکز معتبر علمی برزیل برای ایجاد یک فضای مستحکم همکاری متقابل میان دو کشور در دو سال اخیر است. شناسایی پتانسیل ها برای همکاری های بین المللی در حوزه های علوم شناختی بین پژوهشگران برزیلی  و محققان ایرانی، توسعه پروژه های مشترک تحقیقاتی، ایجاد همکاری مشترک بین تیم های علمی ایران و برزیل در زمینه های مورد علاقه طرفین در مرزهای دانش و تکنولوژی و توسعه خدمات و ابزارهای شناختی بین دو کشور در فراخوان طرح ها مورد توجه قرار گرفته است.
علاوه بر این، نقشه برداری مغز، خدمات و ابزارهای ارزیابی و توانبخشی، توسعه ابزارهای تهاجمی و غیر تهاجمی ارتباط با مغز، آموزش و مطالعات شناخی مغز و نیز شناخت اجتماعی از زمینه های همکاری مشترک در فراخوان طرح ها را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و نیز بنیاد تحقیقاتی سائوپائولو و سازمان حمایت و ارزیابی تحصیلات تکمیلی جمهوری فدرال برزیل برای تقویت پیوندهای علمی میان مراکز تخصصی و تحقیقاتی و در راستای اجرای پروژه های مشترک به همراه مبادله استاد و دانشجو در زمینه مطالعات مغز و شناخت ، دو تفاهم نامه امضا و مبادله کردند.

هیات های علمی دو کشور در سه سال اخیر در مذاکرات و دیدارهای متقابل ،گسترش و ارتقای سطح همکاری ها میان مراکز دانشگاهی و علمی در بخش های علوم شناختی و بهره گیری ظرفیت ها و توانمندی های دو کشور را در راستای ایجاد پیوندهای پایدار علمی دو جانبه ، و به سود منافع مشترک دو کشور در جهت تحکیم و تقویت همکاری ها و تبادل اطلاعات میان ایران و برزیل قلمداد کردند.

برزیل با برخورداری از امکانات مناسب علمی و اقتصادی از جایگاه مناسبی در میان کشورهای در حال توسعه برخوردار است و محققان و گروه های تحقیقاتی داخل و خارجی که مایل به انتقال دانش به مراکز علمی این کشور باشند تحت حمایت قرار می دهد.

محمدحسین مقامی کارشناس ارشد ستاد علوم شناختی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی در اینباره اظهار کرد: برزیل به دلیل سیاست های توسعه یافتگی درسال های اخیر به تجهیزات مدرن در حوزه علوم شناختی دسترسی یافت و توانمندی های آن سبب انتخاب برزیل به عنوان کشوری مناسب برای همکاری های علمی شد و از سوی دیگر  رشد فزاینده علم و دانش در ایران و سطح ممتاز دانش و تخصص محققان و اساتید ایرانی نیز برزیل را به جلب همکاری ایران تشویق کرده است.
پیشرفت دانش علوم شناختی در ایران در سال های اخیر بسیار چشمگیر بوده و کشورمان در زمینه هوش مصنوعی رتبه شانزدهم جهانی را به خود اختصاص داده و همچنین در حوزه علوم شناختی در سطح دوم کشورهای منطقه جای دارد.

رشد فزاینده علم و دانش در ایران و توانمندی های علمی کشورمان از یک سو و برخورداری برزیل از امکانات و پتانسیل های اقتصادی و توسعه ای، دو کشور را در مسیر تقویت همکاری های متقابل علمی بویژه در حوزه های توسعه علوم و فن آوری های شناختی سوق داده و آینده روشنی را برای توسعه و گسترش همکاری های پایدار علمی میان دو کشور رقم زده است.

تاریخ انتشار : 1397/01/29
کد : 75876
تعداد بازدید: 770