در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان مطرح شد:
تفکر آمارگرایی بر محتوای پژوهشی لطمه زده است

دانشجوی‌برتر پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی قم با اشاره به اهمیت تلاش و استعداد در موفقیت‌های فردی و گروهی، به لزوم توسعۀ همه جانبه محیط علمی اشاره کرد.

سجاد رضوان؛ دانشجوی‌برتر پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی قم در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه برای موفق بودن یک مجموعه یا یک سیستم، عوامل مختلفی دخیل هستند، گفت: علاوه بر حمایت‌های خانواده و تلاش‌های فردی و استعداد، باید دانست عوامل محیطی تأثیر بسزایی در نخبه‌پروری دارد بنابراین باید زمینه برای فعالیت و دیده‌شدن مستعدان‌برتر آماده شود.

وی با بیان اینکه اجتماع نخبگان در قبال جامعه بومی مسئول هستند، افزود: این افراد باید در عرصه‌های تخصصی، پیشرو و پیشبر باشند و داشته‌های خود را در مسیر رفع مشکلات کشور بکار بندند. در این بین، سیاست‌گذاری صحیح مسئولان و تبیین و تعریف جایگاه نخبگان و مستعدان بخش‌های مختلف، یک ضرورت است.

رضوان با تأکید بر لزوم انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی هدفمند، تصریح کرد: حرکت در مرز علم و تولید نظریه‌های نوین در عرصه‌های مختلف می‌‎تواند اجتماع نخبگانی را به عنوان مرجع فعالیت‌های علمی و پژوهشی معرفی کند و یا این افراد در ابعاد عملیاتی نقش‌آفرینی مثبت داشته باشند؛ این در حالیست که متأسفانه در بسیاری مواقع، آمار تعداد فعالیت‌ها و پژوهش‌ها ارزشمندتر از محتوا و کیفیت و راهبردی‌بودن است و این موضوع لطمۀ زیادی به جامعۀ علمی و نخبگانی وارد می‌کند.

دانشجوی‌برتر پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی قم در پایان با اشاره به نهادینه‌شدن گفتمان نخبگانی در جامعه، خاطرنشان کرد: مسئولان در استقرار نظام شناسایی خوب عمل کردند و امیدواریم در زمینه هدایت و توسعه دایره نخبگی و استفاده از حداکثر توان اجتماع نخبگی در مدیریت تحولات کشور نیز شاهد دستاوردهای قابل توجه بیش از پیش باشیم.

 

تاریخ انتشار : 1397/01/29
کد : 75873
تعداد بازدید: 769