به‌منظور اجرایی سازی نقشه راه فناوری‌هایی دریایی کشور/
همکاری‌های علمی در حوزه صنایع دریایی توسعه می‌یابد

به‌منظور اجرایی سازی نقشه راه فناوری‌هایی دریایی کشور، از هرگونه همکاری علمی و عملی در اجرایی سازی نقشه راه فناوری‌هایی دریایی کشور استقبال می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ دستیابی به استقلال در استفاده از فناوری‌های موردنیاز در کشور و قطع نیاز به دریافت فناوری‌های دریایی از دیگر کشورها خصوصاً در بخش خدمات و قطعات، مستلزم استفاده از توانایی و امکانات موجود کشور در است.

پیمان زارعیان نماینده سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های دریایی، اظهار داشت: در جلسات تدوین نقشه راه فناوری‌های دریایی ایران، عمده فناوری‌های دریایی مرتبط با فعالیت آن سازمان فناوری‌های موقعیت‌یابی و وضعیت یابی مستقل و غیرمستقل با GPS، فناوری‌های عمق‌یابی و سونار و همچنین نیاز به دریافت خدمات آزمایشگاهی و خصوصاً کالیبراسیون دستگاهی است. 

پیمان زارعیان ادامه داد: فناوری‌های ذکرشده، موردنیاز مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه‌برداری کشور است.

گفتنی است، به‌منظور قطع نیاز به دریافت فناوری در حوزه دریایی، همچنین استفاده بیشتر از توان داخلی، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جلسات مختلفی را در جهت تدوین نقشه راه فناوری‌های دریایی ایران برگزار کرده، که در این راستا فعالیت‌های خوبی به انجام رسیده است.

تاریخ انتشار : 1396/12/22
کد : 75764
تعداد بازدید: 722