رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان مطرح کرد:
لزوم ایجاد تعامل هم‌افزا میان جامعه نخبگانی و دستگاه‌های اجرایی

رحمت صادقی استفاده از توان فکری و علمی نخبگان در راستای توسعه و ارتقای استان را یکی از مأموریت‌های مهم بنیادهای نخبگان استانی برشمرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ رحمت صادقی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان ایجاد ارتباط و تعامل هم‌افزا بین جامعه نخبگانی با دستگاه‌های اجرایی استان و استفاده از توان فکری و علمی نخبگان در راستای توسعه و ارتقای استان را یکی از مأموریت‌های مهم بنیادهای نخبگان استانی برشمرد.

وی با اشاره به اینکه تشکیل کارگروه‌های تخصصی یکی از راه‌ها و روش‌های رسیدن به این هدف است، افزود: حوزۀ گیاهان‌دارویی و داروهای‌گیاهی یکی از مزیت‌های نسبی استان است و به‌ دلایل متعدد سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری در این حوزه باید یکی از اولویت‌های استان باشد.

صادقی ادامه داد: توسعۀ حوزه گیاهان‌دارویی در بند الف نقشه جامع علمی کشور مورد تأکید قرار گرفته و لذا در سطح کشور نگاه ویژه‌ای به این حوزه است. با توجه به ارزش‌افزوده بالا و دانش‌بنیان بودن بخش‌هایی در این حوزه مثل فراوری، اسانس‌گیری و استخراج مواد مؤثر با استفاده از روش‌های نوین آزمایشگاهی، فعالیت در این حوزه می‌تواند در راستای اقتصاد مقاومتی هم باشد.

رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان در پایان اظهار داشت: در این کارگروه بخش‌ها و دستگاه‌های‌اجرایی دولتی و خصوصی فعال در حوزۀ گیاهان‌دارویی در کنار متخصصان، سرآمدان علمی و تجربی این حوزه قرار دارند و با هم همفکری و سیاست‌گذاری می‌توانند به نقطۀ مطلوب برسند. در این بین، بنیاد نخبگان استان نیز اتصال‌دهنده و بسترساز ایجاد ارتباط بخش‌های مربوط به یکدیگر است.

تاریخ انتشار : 1396/12/05
کد : 75652
تعداد بازدید: 622