فراخوان دریافت طرح‌های پژوهشی حفظ اکوسیستم خلیج فارس منتشر شد

نخستین گام  توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در راستای حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس و آگاه سازی افکار عمومی در خصوص حفظ این اکوسیستم برداشته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در راستای اهداف بلند مدت خود فراخوان دریافت طرح‌های پزوهشی حفظ اکوسیستم خلیج فارس را منتشر کرد. از اهداف بلند مدت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی(INSF)، حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس و آگاه سازی افکار عمومی در خصوص حفظ و مراقبت از آن ها است. بنابراین صندوق به عنوان نخستین گام جهت رسیدن به این مسئله  از طرح های پژوهشی با  اولویت های وضعیت کنونی این اکوسیستم ها، جمع آوری داده های موجود یا جدید و انجام پژوهش های اکولوژیکی مرتبط حمایت می کند.

در این راستا و در جهت برقراری یک نظام هماهنگ در مدیریت طرح های پژوهشی سه حوزه مذکور، پژوهشگران تا 29 اسفند ماه سال جاری فرصت دارند فرم خام پروپوزال مقدماتی را تکمیل کرده و بهایمیلpersiangulf@insf.org    ارسال کنند. در این روند پروپوزال های اولیه نخست توسط داوران صندوق بررسی و غربالگری شده و از آن دسته پژوهشگرانی که محتوای علمی پروپوزال و سابقه پژوهشی مرتبط با موضوع آنهامورد تایید داوران قرار گیرد، خواسته خواهد شد تا پروپوزال کامل خود را جهت داوری نهایی در سامانه صندوق ثبت کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی مراجعه کنید.

بر اساس این گزارش، خلیج فارس علاوه بر قرارداشتن در عرض های بالاتر، طبیعت وعمق کم آن و واقع بودن در کمربند صحراهای بزرگ، در معرض گرمای شدید بوده و سطح شوری بالایی نیز دارد که همین موارد این خلیج را به آزمایشگاهی طبیعی جهت مطالعه واکنش های مختلف  اکوسیستمی به مساله گرمایش زمین تبدیل کرده است.  آب سنگ های مرجانی ، جنگل های حرا و علف های دریایی سه اکوسیستم مهم و در معرض خطر خلیج فارس هستند. این سه اکوسیستم،  از جمله گنجینه های خلیج فارسبوده که نابودی آنها فقدانی  بزرگ برای اکوسیستم، جامعه و علم خواهد بود.

در دهه های گذشته خلیج فارس و اکوسیستم ساحلی آن تحت تاثیر اقسام آلودگی شدید قرار گرفته است:  سیستم های رودخانه ای، ماهیگیری صنعتی، تخریب آب سنگ های مرجانی و جنگلهای حرا ، حفاری های دریایی، شهرسازی، رشد روزافزون توسعه سواحل، تخلیه پسماندهای خانگی و صنعتی و آلودگی های کشاورزی.

 آب سنگ های مرجانی ، جنگل های حرا و علف های دریایی سه اکوسیستم مهم خلیج فارس هستند. تاکنون بیش از 35 گونه مرجانی در نزدیکی جزایر ایرانی خلیج فارس شناسایی شده است. مرجان ها معادل جنگل های بارانی حاره ایی اقیانوس ها تلقی شده و از ظرفیت بالایی جهت شناسایی و کشف ترکیبات فعال دارویی برخوردارند. این منابع به دلیل  آلودگی های فزاینده، مورد خطر قرارگرفته و بدین ترتیب امکان مرگ مرجانها را افزایش یافته است. در امتداد سواحل ایران، جنگل های حرا حدود 93 کیلومتر مربع را در برگرفته است. این گیاهان به دلیل استفاده بی رویه (در صنعت چوب، ذغال سنگ، و علوفه دامی) و آلودگی های نفتی در معرض تخریب جدی قرار گرفته اند.  باور علمی بر این است که این علف های دریایی حاوی ترکیبات فعال زیستی فراوان  با قابلیت تولید عوامل درمانی و عامل مهم جذب کربن و تصفیه نیتروژن در سیستم های ساحلی هستند.

تاریخ انتشار : 1396/11/28
کد : 75615
تعداد بازدید: 1000