برگراری نخستین دوره از مسابقات علوم اعصاب شناختی

دانشگاه تهران با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی میزبان برگزاری نخستین دوره از مسابقات دانشجویی علوم اعصاب شناختی از 25 تا 27 بهمن ماه سال جاری می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ نخستین دوره از مسابقات دانشجویی علوم اعصاب شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و به میزبانی دانشگاه تهران برگزار می شود که در صورت موفقیت دوره نخست مسابقات می‌تواند در سال های آینده به سایر دانشگاه‌ها منتقل شود. هدف اصلی این مسابقات معرفی و انگیزه بخشی دانشجویان (به خصوص دانشجویان کارشناسی) برای ورود به تحقیقات بین رشته‌ای حوزه علوم اعصاب شناختی و بسترسازی جهت شناخت و هدایت استعدادهای این حوزه است. به عبارت دیگر این مسابقات بستری را فراهم خواهد کرد که در آن مسایل واقعی در علوم اعصاب شناختی به دانشجویان توانمند در حوزه‌های مختلف معرفی شود.

همچنین تکیه بر کاوش مغز و علوم شناختی و به کارگیری قابلیت‌های این حوزه و الهام‌گیری از آن ضرورتی است که پیشگامان فهم آن فاتحان دنیای آینده خواهند بود. از این رو پرداختن به دانش‌های بین رشته‌ای حوزه علوم اعصاب شناختی و نادانسته‌هایی که هیچ کس به تنهایی نمی‌تواند جواب آن را پیدا کند، از مهمترین رویکردهای این مسابقات است. همایش اولیه این رویداد 25 تا 27 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود که در روز نخست به طور مختصر مرزهای تحقیق در علوم اعصاب شناختی معرفی می‌شوند و در روز دوم و سوم مباحث به طور تخصصی از جانب اساتید فن ارائه خواهد شد. پس از همایش اولیه و معرفی موضوعات حوزه علوم اعصاب شناختی، دانشجویان با تشکیل تیم و تعریف مسئله وارد مسابقات خواهند شد. موضوعات ارائه شده برای بخش مسابقات می‌تواند در جریان کارگاه‌هایی پس از همایش اولیه به صورت مبسوط‌تر بررسی شود. نتیجه تحقیقاتی تیم‌های مختلف، تابستان سال 1397، در جریان همایش پایانی ارائه شده و داوری می‌شوند.

تاریخ انتشار : 1396/11/18
کد : 75577
تعداد بازدید: 1347