شناخت چالش‌های اکوسیستم استارتاپی انرژی کشور

پنل تخصصی «چالش‌های اکوسیستم استارتاپی انرژی کشور» توسط متخصصان این حوزه با حمایت معاونت علمی در حاشیه نخستین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی با حمایت از برگزاری پانل تخصصی «چالش‌های اکوسیستم استارتاپی انرژی کشور» قصد دارد تا شناخت درستی به شرکت‌کنندگان آن در خصوص شکل‌گیری یک اکوسیستم قوی در حوزه انرژی دهد.

از آنجا که شکل گیری یک اکوسیستم قوی در حوزه انرژی نیازمند شکل گیری و فعالیت بخش های مختلف شامل تامین مالی، فرهنگ، دولت، منابع انسانی، بازار و فناوری است بنابراین اگر هر یک از این موارد شکل نگیرد یا اجزا با یکدیگر درست تعامل نکنند اکوسیستم به خوبی نمی تواند کار کند. در این راستا این نشست به بررسی وضعیت فعلی اکوسیستم، شاخص ها و روش های موفق شکل دهی آن با حضور متخصصان این حوزه می پردازد. شفاف سازی در حوزه شکل گیری کسب و کارهای نو پا در حوزه انرژی و شاخص های تاثیرگذار در آن همچنین شناخت فرصت های کشور در این حوزه از جمله موارد مد نظر در این نشست است تا شرکت کنندگان به دیدی روشن در این مسئله دست یابند و شاهد توسعه بیشتر استارتاپ های حوزه انرژی در کشور باشیم.

پنل "چالش‌های اکوسیستم استارتاپی انرژی کشور" با همکاری ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی، شتابدهنده ققنوس و مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

تاریخ انتشار : 1396/11/18
کد : 75576
تعداد بازدید: 1252