ارتقای حوزه‌های شناختی؛ حرکتی در مسیر خودکفایی کشور

حمایت از طرح‌های پژوهشی علوم شناختی فرصت‌ها و بسترهای لازم را برای ارتقای حوزه‌های شناختی در کشور فراهم آورده و با تامین نیازهای این حوزه در داخل، مسیر دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی‌ها را فراهم می‌سازد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ حسین عزیزی کارشناس حوزه علوم شناختی اظهار کرد: برای ترویج و ارتقای علوم شناختی و توسعه فناوری های شناختی، از سال 92 فراخوان طرح های پژوهشی محققان و اساتید در دستور کار قرار گرفت تا ضمن گسترش حوزه های علوم شناختی در کشور، نسبت به تامین نیازهای داخلی در ابعاد گوناگون به ویژه در بخشهای توسعه فن آوری و خدمات شناختی اقدام شود.

عزیزی همچنین عنوان کرد: در فراخوان طرح های پژوهشی بر اساس اولویت و نیازها، فعالیت های جهت دار محققان و خبرگان حوزه علوم شناختی تحت حمایت قرار می گیرد تا در چارچوب این برنامه، گام های موثر و مثبتی در رفع نیازهای داخلی برداشته شود و زمینه برای دستیابی به خودکفایی و کاهش میزان وابستگی ها و صرفه جویی ارزی مهیا گردد.

کارشناس گروه پژوهش ستاد علوم شناختی ادامه داد: امید می رود براساس راهبرد و حمایت های ستاد علوم شناختی، بخشی از نیازهای کشور در حوزه های فن آوری علوم شناختی در داخل ساخته و تامین شود. این اطمینان وجود دارد که با رویکردهای شناختی می توان تغییرات بزرگی در جامعه ایجاد کرد و با بهره گیری از دانش، تخصص و مهارت های نخبگان و محققان این حوزه، کشور را در تامین زیرساخت ¬های نوین فنآوری و خدمات شناختی به خودکفایی رساند.

عزیزی با اشاره به اینکه حمایت از محققان برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور دراجرای طرح های مصوب ستاد، یکی دیگر از ابزارهای ترویج و گسترش علوم شناختی در کشور است، یادآورشد: در راستای فراخوان طرح های پژوهشی و حمایت از اساتید در مراکز علمی و دانشگاهی کشور، محققانی که به شیوه های مختلف در طرح های علوم شناختی مشارکت و یا همکاری دارند، از حمایت های ستاد برخوردار خواهند شد تا از این طریق نسبت به انتقال تجربیات و یافته های علمی و نیز افزایش همکاری های متقابل اقدامات مفیدی در حوزه علوم شناختی صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه برای ارتقای علوم شناختی در سطح جامعه، درحال حاضر حدود چهل مرکز دانشگاهی در استان های مختلف کشور با ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برای گشترش این حوزه همکاری و مشارکت دارند، خاطر نشان کرد: ستاد علوم شناختی راهبرد حمایتی از طرح های پژوهشی را با رویکرد های هدفمند و دارای نتایج و دستاوردهای مشخص پیگیری می کند تا با استفاده از دانش بومی زمینه برای پیشگری، تسهیل درمان بیماری ها و نیز ابداعات در بخش فن آوری های علوم شناختی در کشورمان مهیا شود.

به گفته این کارشناس ستادعلوم شناختی، به واسطه حمایت های صورت گرفته در حال حاضر طرح های متعددی در زمینه نگاشت مغز، ایمپلنت های مغزی، ارتباط بین مغز و ماشین و سایر طرح ها در حال اجرا است که نشانگر کسب پیشرفت های علمی و تحقیقاتی گسترده در علوم شناختی است.

عزیزی همچنین ابراز کرد: با حمایت های علوم شناختی دهها طرح پژوهشی از جمله در بخش های روانشناسی شناختی، فن-آوریهای شناختی، علوم اعصاب شناختی و آموزش و پرورش شناختی تصویب و به اجرا در آمده است. اجرای این طرح های تحقیقاتی ضمن شکوفایی دانش علوم شناختی و گسترش آن، دستیابی به خودکفایی و کاهش میزان وابستگی ها و نیز صرفه¬ جویی های ارزی در کشور را به دنبال خواهد داشت.

تاریخ انتشار : 1396/11/15
کد : 75551
تعداد بازدید: 773