معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان مطرح کرد:
ترویج امور خیریه در حوزه‌های علمی سبب اشاعۀ فرهنگ وقف در همۀ بخش‌های جامعه می‌شود

الستی گفت: برخی از خیّران و واقفان چگونگی انجام کارِ خیر در فضای نخبگانی و حمایت از مستعدان‌برتر را نمی‌دانند؛ به همین دلیل ایجاد و افزایش ارتباط با این افراد باید به عنوان یکی از اولویت‌های بنیادهای نخبگان استانی قرار بگیرد.

آریا الستی؛ معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در نشست رؤسان بنیادهای نخبگان استانی با اشاره به برنامه‌های انجام‌شده در سال‌جاری، برگزاری مراسم‌ها و همایش‌های تکریم و الگوسازی از مفاخر بومی را یکی از اقدامات مهم فرهنگی بنیاد ملی نخبگان دانست و بر لزوم زمینه‌سازی برای اثرگذاری مستمر این برنامه تأکید کرد.

وی مستندسازی از برنامه‌های فرهنگی را یکی از موارد لازم برای افزایش اثرگذاری برنامه‌های تکریم قلمداد کرد و افزود: این موضوع اهمیت کمتری از برگزاری مراسم تکریم ندارد چراکه سخنان عنوان‌شده در این برنامه‌ها به منزلۀ یک کتاب درس برای آحاد جامعه است.

الستی با اشاره به لزوم استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های فرهنگی مصوب، ادامه داد: یکی از اصول اجرای برنامه‌های فرهنگی در سال‌جاری، استفاده از ظرفیت خیّران و واقفان است که به دلیل خوش‌سلیقگی و تدبیر بنیادهای نخبگان استانی به خوبی میسّر شد و مدل‌های جدیدی بر مبنای مقتضیات منطقه استخراج شد.

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه مدیریت بر مبنای اطلاعات انجام می‌شود، ایجاد بانک اطلاعاتی از خیّران و واقفان را یکی از ضروریات جامعۀ نخبگانی برشمرد و اظهار داشت: بسیاری از این افراد آشنایی لازم را با ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های علم‌وفناوری برای امور خیر ندارند و به همین دلیل داشته‌های خود را در این مسیر هزینه نمی‌کنند. از سوی دیگر، برخی از خیّران و واقفان نیز چگونگی انجام کارِ خیر در فضای نخبگانی و حمایت از مستعدان‌برتر را نمی‌دانند؛ به همین دلیل ایجاد و افزایش ارتباط با این افراد باید به عنوان یکی از اولویت‌های بنیادهای نخبگان استانی قرار بگیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: انجام امور خیریه در حوزه‌های علم و فناوری باید ترویج شود چراکه سبب اشاعۀ این فرهنگ در همۀ بخش‌های جامعه خواهد شد.

الستی با اشاره به نمونه‌های موفق استانی در جذب پتانسیل خیّران و واقفان، گفت: تعریف جایزه‌های علمی، همکاری در تأسیس صندوق‌های علم و فناوری، استفاده از ظرفیت‌های نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و خیریه، از نمونه‌های موفق استانی است اما در سطح کشور نیز می‌توان به جوایز امام صادق علیه‌السلام، جایزۀ بنیاد علوی و جایزۀ بنیاد فرهنگی البرز اشاره کرد.

رئیس ستاد اجرایی‌سازی سند راهبردی نخبگان در ادامه با اشاره به نقش این سند در پیشبرد اهداف نخبگانی، تصریح کرد: خوشبختانه همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی کشور با اهداف این سند به عنوان یک قانون به تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی رسیده است و همۀ دستگاه‌ها موظف شده‌اند نقش خود را در ارتباط با این سند و در چارچوب مقررات بنیاد ملی نخبگان تعریف کنند. در بُرش استانی نیز دستگاه‌های درون‌استانی باید این وظیفۀ محوله را انجام دهند.

وی در بخش پایانی سخنان خود به نقش مهم شوراهای علمی اشاره کرد و هماهنگی، مشاوره، تصمیم‌سازی را از مهمترین وظایف این شوراها دانست و گفت: باید توجه داشت که اعضای شورا متناسب با مأموریت‌های تعریف‌شده انتخاب شوند.

تاریخ انتشار : 1396/11/14
کد : 75540
تعداد بازدید: 1579