توسعه سیستم‌های تولید همزمان برق،حرارت و سرمایش در کشور اجرایی می‌شود

توسعه و ساخت سیستم‌های تولید همزمان برق، حرارت و سرمایش در کشور با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها و تعامل آنها با شرکت‌های اروپایی و ژاپنی انجام می‌شود.

طرح بهینه سازی انرژی در ساختمان‌های تهران توسط ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی اجرا می شود. برای پیشبرد سریع تر این طرح کمیته راهبردی و هماهنگی در سال گذشته تشکیل شد که از تمام نهادهای مرتبط همچون وزارت نفت، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان برنامه و بودجه نمایندگانی در آن حضور دارند.

این کمیته با برگزاری جلساتی روند پیشرفت طرح را بررسی می کند تا با همکاری تمام دستگاه ها روند پیشرفت با سرعت بیشتری طی شود. همچنین برای انتخاب گروه مدیریت پروژه نیز بر اساس مقررات و ضوابط دفتر عمران سازمان ملل متحد فراخوانی عمومی منتشر شد و انتخاب مدیر پروژه در آبان ماه سال گذشته انجام گرفت که تمام هزینه های مربوط به آن از سوی صندوق جهانی محیط زیست پرداخت می شود. البته این نکته را نیز باید مطرح کرد که هزینه مربوط به نمایندگان نهادهای مختلف کشورمان جزء آورده های دولت ایران محسوب می شود.

این پروژه در رابطه با سه مولفه پیش می رود.  نخست بررسی و ارزیابی قوانین و آیین نامه ها برای حوزه بهینه سازی انرژی در ساختمان ها و پیشنهاد اصلاحیه است تا به نوعی به اجرایی شدن سیاست ها کمک شود. سپس اجرای پایلوت های مشخص برای کاربرد فناوری های نوین با بازده انرژی بالا در ساختمان های نمونه است تا توسعه فناوری در کشور تشویق شود. آخرین مولفه نیز ایجاد تحول در بازار انرژی کشور برای توجیه پذیر کردن طرح ها بهینه سازی انرژی ساختمان ها بر اساس مکانیسم و ساز و کار بازار و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در این زمینه است.

همچنین در رابطه با هریک از این مولفه ها اقداماتی در حال انجام است، شرکتی انتخاب شده تا قوانین و آیین نامه های مختلف در این حوزه را بررسی و پیشنهادات خود را مطرح کند تا با بررسی در کمیته پروژه جمع بندی نهای انجام شود که این مسئله در راستای مولفه نخست است. در نهایت نیز اگر نیاز به اصلاحاتی در قوانین بود از سوی معاونت علمی به دستگاه اجرایی پیشنهاد شود. در رابطه با مولفه دوم نیز بین 6 تا 8 ساختمان به عنوان پایلوت انتخاب می شوند تا در آنها فناوری های جدید با کارایی بالا مورد استفاده قرار گیرد که این موضوع با حمایت بخش خصوصی و شرکت‌های خدمات انرژی پیش می رود. در طول اجرای پروژه آزمون و بررسی های لازم انجام می شود تا راهکارهای مناسب برای توسعه فناوری های مورد نظر در سطح کشور مطرح شود.

توسعه و ساخت سیستم های تولید همزمان برق، حرارت و سرمایش در کشور یکی از فناوری های مد نظر است. توسعه سیستم های تولید همزمان برق، حرارت و سرمایش در ساختمان ها یکی از فناوری های مد نظر این طرح است. این فناوری کارایی بالایی دارد و در نظر داریم تا 5 سال آینده تعداد زیادی از این سیستم ها را در ساختمان های بزرگ و متوسط پیاده سازی کنیم که خود این موضوع از اولویت های معاونت علمی است.

چرا که در حال حاضر این فناوری به کشور وارد می شود. اما در برنامه ها سازمان دهی ساخت و توسعه این فناوری در کشور از طریق حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر داریم.توسعه و ساخت این سیستم در کشور با همکاری شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و تعامل آنها با شرکت های اروپایی و ژاپنی روند پیشرفت را سریع تر می کند. ساختمان هایی نیز به عنوان پایلوت انتخاب شده است. تعدای از آنها مسکونی هستند که با صاحبان آنها صحبت های لازم شده است. از سویی با شرکت های خدمات انرژی نیز برای سرمایه گذاری در این حوزه مذاکراتی انجام گرفته است. بیمارستان ها نیز از دیگر اماکن های مد نظر ما هستند.

همچنین پژوهشکده انرژی شریف نیز به عنوان ساختمان نمونه در نظر گرفته شد تا حداکثر کارایی انرژی را در آن شاهد باشیم. این ساختمان می تواند به عنوان الگویی برای ترویج و توسعه فناوری در حوزه بهینه سازی انرژی مطرح شود. البته ساختمان دیگری وابسته به سازمان ملی استاندارد هم در نظر گرفته شد تا پیاده سازی فناروی ها را در آن انجام دهیم و در صورت لزوم استانداردهای لازم را نیز تدوین و ارزیابی کنیم. تا فناوری های جدید با بالاترین استاندارد و کیفیت مطلوب توسعه یابند. ساختمان دیگری وابسته به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد.

تاریخ انتشار : 1396/11/11
کد : 75532
تعداد بازدید: 954